Tập huấn triển khai cuộc vận động “mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, Sáng kiến sáng tạo” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 28/9/2018 của BTV Tỉnh đoàn về triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” giai đoạn 2018-2022.  Sáng ngày 10/7/2019, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” năm 2019 cho 60 cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” năm 2019

Tại hội nghị, các cán bộ đoàn chủ chốt cơ sở huyện Lâm Thao đã được nghe đồng chí Nguyễn Thu Hằng – UV.BTV, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân đô thị Tỉnh đoàn trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Đồng thời, lớp tập huấn cũng là dịp để các cán bộ đoàn thể hiện ý tưởng, sáng kiến, tiếp nhận các giải pháp trong kết nối, hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của Đoàn viên thanh niên vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp…Kết thúc buổi tập huấn, ban tổ chức lớp học đã nhận được trên 50 ý tưởng sáng kiến, giải pháp triển khai các phong trào, hoạt động Đoàn tại cơ sở do các cán bộ Đoàn cơ sở đề xuất.

Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” giai đoạn 2018 – 2022 được BTV Tỉnh đoàn triển khai trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều ý tưởng sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu niên đã được đề xuất đăng tải trên cổng thông tin Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, trong đó một số ý tưởng đã được áp dụng vào thực tiễn tại địa phương và mang lại giá trị cao. Đồng thời, thông qua triển khai cuộc vận động đã góp phần cổ vũ và tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh phát huy phẩm chất sáng tạo trong học tập, công tác, lao động và đời sống.

Mỹ Linh – Ban Thanh niên NTCN&ĐT

SHARE