CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XVI,

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 27 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 10 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 19 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 6 đơn vị trực thuộc (Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Y – Dược Phú Thọ).

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Bùi Đức Giang – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn.
 2. Đ/c Hoàng Thái Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 4. Đ/c Đinh Thị Tuyết Mai – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 5. Đ/c Vũ Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 6. Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn.
 7. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn.
 8. Đ/c Đoàn Thị Ngọc Mai – Trưởng Ban TNN Trường học Tỉnh đoàn.
 9. Đ/c Trần Thành Vinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương.
 10. Đ/c Đào Mạnh Hoàng – Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Bùi Đức Giang – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn.
 2. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Hoàng Thái Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn
 4. Đ/c Đinh Thị Tuyết Mai – Phó bí thư Tỉnh đoàn
 5. Đ/c Vũ Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 6. Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn.
 7. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn.
 8. Đ/c Đoàn Thị Ngọc Mai – Trưởng Ban TNN Trường học Tỉnh đoàn.
 9. Đ/c Trần Thành Vinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương.
 10. Đ/c Đào Mạnh Hoàng – Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 11. Đ/c Lâm Phương Thuận – Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.
 12. Đ/c Vũ Đình Ngọc – Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.
 13. Đ/c Cao Xuân Huy – Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao.
 14. Đ/c Nguyễn Anh Tú – Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.
 15. Đ/c Đinh Manh Hùng – Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.
 16. Đ/c Trương Nguyễn Quân – Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.
 17. Đ/c Đỗ Thị Thu Hường – Bí thư Huyện đoàn Cẩm Khê.
 18. Đ/c Đỗ Trưởng Quân – Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.
 19. Đ/c Đỗ Minh Tuân – Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba.
 20. Đ/c Phạm Hoàng Tuấn – Bí thư Huyện đoàn Phù Ninh.
 21. Đ/c Phan Thị Kim Hoa – Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Tam Nông.
 22. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.
 23. Đ/c Hoàng Duy Công – Trợ lý thanh niên BCHQS tỉnh.
 24. Đ/c Lê Xuân Đông – Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
 25. Đ/c Lương Thị Thủy – Bí thư Đoàn xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng.
 26. Đ/c Bùi Thị Thanh Mai – Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Việt Trì.
 27. Đ/c Tạ Hồng Ngọc – Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.
 28. Đ/c Đàm Phương Anh – Bí thư Đoàn Trường THPT Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.
 29. Đ/c Bùi Hữu Thắng – Bí thư Đoàn Công ty CP Gạch men TASA.

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 04 ban chuyên môn (Tổ chức – Kiểm tra; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Phong trào) và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thanh Thiếu nhi Hùng Vương)

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Bùi Đức Giang – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn
 2. Đ/c Hoàng Thái Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn
 3. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn
 4. Đ/c Đinh Thị Tuyết Mai – Phó Bí thư Tỉnh đoàn

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0916.534.607):

– Đ/c Vũ Minh Hải –  UVBTV – Chánh Văn phòng.

– Đ/c Hoàng Thị Hồng Hạnh – Phó Chánh Văn phòng – Kế toán.

 1. Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0976.452.545):

– Đ/c Lương Ngọc Tân – Phó Ban.

 1. Ban Phong trào (Điện thoại: 0972.719.646):

– Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – UVBTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Phan Thị Minh Huệ – Phó ban.

 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0961.018.999):

– Đ/c Nguyễn Tùng Linh – UVBTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Phan Thị Quyên – Phó Ban.

 1. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0975.487.879):

– Đ/c Đoàn Thị Ngọc Mai – UVBTV – Trưởng Ban.

6. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

– Đ/c Đặng Ngọc Thọ – Phó Giám đốc.

– Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc