Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà đề nghị cần nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu của cán bộ, Đảng viên Bộ Tư pháp; tăng cường quản lý Đảng viên trên không gian mạng và trên nền tảng số…

Ngày 1/8, Ban cán sự đảng – Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (TW), đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo TW.

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Bộ; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 35, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Đỗ Xuân Lân cho biết, Ban Chỉ đạo 35 đã tích cực tham mưu Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 35 gắn với thực hiện Chương trình công tác năm của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết được tăng cường, Ban Chỉ đạo được kiện toàn, công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện kịp thời hiệu quả; công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đổi mới, nâng cao chất lượng; công tác đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet, xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, phát tán thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch được thực hiện nghiêm; công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết được chú trọng.

Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả, từ quán triệt, phổ biến đến kiện toàn Ban Chỉ đạo tổ giúp việc, việc ban hành triển khai kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo và triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ngành Tư pháp và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội, cán bộ Đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên, sâu sắc và đầy đủ hơn; công tác quản lý được tăng cường; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; cán bộ đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, luôn tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên liên tục, chưa sát với nhiệm vụ được giao. Việc nghiên cứu, viết bài và đăng tải các thông tin tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tiềm năng, thế mạnh của Bộ Tư pháp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận và đề xuất nhiều vấn đề: tiếp tục thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác tham mưu xây dựng văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường truyền thông về những mô hình hay, sáng kiến tốt…

Nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu của cán bộ, Đảng viên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Tư pháp. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã có những cách làm sáng tạo và hiệu quả; thường xuyên tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động của Đảng uỷ Khối; có nhiều biện pháp tích cực để triển khai Nghị quyết 35…

Trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị cần nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu của cán bộ, Đảng viên Bộ Tư pháp; tăng cường quản lý Đảng viên trên không gian mạng và trên nền tảng số; tiếp tục quan tâm xây dựng thể chế các đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, yêu cầu thời gian tới, từng thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới, coi đây là công tác thường xuyên, liên tục, trọng điểm. Ban Chỉ đạo cần phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục sáng tạo, trách nhiệm và quyết liệt hơn nữa, thể hiện tư tưởng của Nghị quyết 35 vào công việc của cơ quan, đơn vị mình một cách thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo; tăng cường truyền thông về các điển hình, các gương người tốt việc tốt…/.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments