HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG SÔ” CHO CÁN BỘ HỘI

Chiều ngày 04/6/2024, Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ đã mời giảng viên Hoàng Văn Bắc – Khoa Nhà nước và Pháp luật, trường Chính trị tỉnh tham gia trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập trong bối cảnh số cho 58 cán bộ hội sinh viên cấp trường.

Đây là cơ hội cho các bạn trẻ được trang bị thêm hiểu biết về chủ trương, chính sách, cơ chế, nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Hội Sinh viên tỉnh hy vọng lực lượng cán bộ hội là sinh viên sẽ làm chủ kỹ năng và chung tay làn toả làn sóng ứng dụng chuyển đổi số trong các họat động Đoàn – Hội tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ban TTN Trường học

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments