Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, đưa ra các luận cứ để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24/12, tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp tổ chức Hội thảo “Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học

Phát biểu mở đầu Hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, việc nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Hội thảo ngày hôm nay là diễn đàn quan trọng để chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, đưa ra các luận cứ để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như: Cơ sở lý luận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đánh giá thực trạng, chỉ rõ những vấn đề nổi cộm, cấp thiết đang đặt ra đối với việc nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua. Làm rõ những kinh nghiệm hay trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, phân tích, nhận diện rõ những quan điểm sai trái, thù địch mới xuất hiện và phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận về bối cảnh mới tác động đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Song song đó, Hội thảo cũng đã gợi mở, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản khẳng định, Nhà nước pháp quyền là sản phẩm, thành tựu chung của lịch sử phát triển nhân loại được áp dụng chung cho các nước trên thế giới phù hợp văn hoá, truyền thống từng quốc gia.

Hội thảo đã tiếp tục làm rõ thêm về nội hàm, đặc trưng và định hướng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta.

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, đề nghị tất cả các chuyên gia, các nhà nghiên cứu tiếp tục có những bài nghiên cứu để đóng góp những giải pháp mang tính căn bản, cụ thể cho công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới./.

 Sưu tầm

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments