Ủy ban Kiểm tra Trung ương đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2023 tại Phú Thọ

Ngày 12/5/2023, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do đồng chí Vũ Văn Chúc, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác giới thiệu quy hoạch, quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2022 – 2027 tại tỉnh Phú Thọ.
Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã báo cáo công tác quy hoạch của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2027. Dưới sự hướng dẫn của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương đoàn, sự tập trung thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, công tác giới thiệu quy hoạch, quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp của Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Giá Chí Minh; Hướng dẫn số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị “Về công tác quy hoạch cán bộ”; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”; Hướng dẫn số 80-HD/TWĐTN-BCT ngày 30/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về độ tuổi quy hoạch cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.
Đội ngũ cán bộ được đưa vào quy hoạch là những nhân tố mới có triển vọng phát triển, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, có phẩm chất chính trị vững vàng, được thử thách rèn luyện qua thực tiễn công tác. Thông qua công tác giới thiệu quy hoạch, ra soát, bổ sung quy hoạch đã xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, căn cứ vào kết quả công tác quy hoạch tổ chức Đoàn các cấp đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp.
Sau khi làm việc với 02 đơn vị cơ sở (đoàn xã Sơn Vi, xã Cao Xá); 01 đơn vị huyện đoàn Lâm Thao và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ. Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chúc, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn đã đánh giá cao công tác giới thiệu quy hoạch, quy hoạch cán bộ Đoàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch; nâng cao tính phát hiện, tìm nguồn và tạo nguồn để bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ cán bộ đoàn; tổ chức lớp tập huấn về công tác quy hoạch cán bộ để cán bộ Đoàn được trang bị thêm kiến thức chuyên sâu về công tác rà soát, giới thiệu, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn…
FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments