Trường CĐ Y Dược Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền năm 2023

Biển đảo là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đồng thời nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chiến lược biển đảo, chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngày 23/6/2023, Ban Chấp hành Đoàn trường CĐ Y Dược Phú Thọ tổ chức “HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN NĂM 2023”.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Sinh viên với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

 Hội nghị đã để lại cho thế hệ trẻ nhiều cảm xúc, từ lắng đọng đến khâm phục và lòng tự hào đồng thời giúp nâng cao nhận thức cho sinh viên về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn TN Trường CĐ Y Dược Phú Thọ

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments