Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TĐTN-TCKT ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ v/v “Triển khai công tác quốc tế thanh niên và nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi năm 2023. Ngày 28/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức buổi thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước lồng ghép vào lớp tập huấn dành cho Bí thư đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ Việt Nam với các nước do cô Nguyễn Thu Hồng – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng trường chính trị tỉnh truyền đạt. Hội nghị diễn ra với sự tham gia của 361/361 đồng chí là Bí thư đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

                                                    (Ảnh: Quang cảnh toàn hội nghị)

Thông qua hội nghị đã giúp cho các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở trong tỉnh được cập nhật một số kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết như tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại và truyền tải thông tin tình hình các nước trên thế giới. Đổi mới nội dung, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình; nâng cao nhận thức, định hướng thanh niên nhận diện, chủ động phòng tránh các trào lưu, xu hướng tiêu cực trong quá trình giao lưu quốc tế, chủ động nhận diện và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc và chủ trương nhất quán của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments