TAM NÔNG THÀNH LẬP 7 CHI ĐOÀN CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ, vừa qua, Huyện đoàn Tam Nông đã hoàn thành việc chỉ đạo thành lập Chi đoàn Công an xã, thị trấn đối với 100% đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Hiện trên địa bàn huyện Tam Nông có 12 đơn vị Công an xã, thị trấn. Trong đó, có 7/12 đơn vị đủ điều kiện thành lập Chi đoàn Công an cấp xã; 7/12 đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập Chi đoàn Công an cấp xã (do chưa đủ số lượng đoàn viên theo quy định). Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Nông đã hướng dẫn các đơn vị thủ tục thành lập Chi đoàn Công an xã. Đến nay, 7/7 Công an cấp xã đủ điều kiện đã thành lập Chi đoàn trực thuộc Đoàn xã theo quy định Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 100% đoàn viên là cán bộ Công an xã chính quy, đồng thời lựa chọn các đồng chí đoàn viên Công an xã ưu tú làm Bí thư Chi đoàn. 

Với vị trí, vai trò đặc biệt là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên. Trong bối cảnh hiện nay, Đoàn có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Việc thành lập Chi đoàn Công an xã nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ cho các đoàn viên thanh niên, tạo môi trường cho các đoàn viên được sinh hoạt, cống hiến sức trẻ của mình trong các hoạt động phong trào do Đoàn các cấp phát động. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an xã chính quy với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, xung kích, “Vì nhân dân phục vụ” của tuổi trẻ Công an nhân dân, Chi đoàn Công an xã sẽ là hạt nhân nòng cốt, tiên phong đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn xã, qua đó sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, giúp đoàn viên có cơ hội giao lưu, hội nhập, đồng thời trao đổi thêm kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments