Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phải gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế xã hội

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các tổ chức Đoàn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và tuổi trẻ cả nước về chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ để tuổi trẻ Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngày 26/2, tại tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, trong mọi giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện và vinh dự được mang tên Người.

Quyền Chủ tịch nước đánh giá, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, xung kích, sáng tạo, đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ở tỉnh Bình Thuận.

Nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực của Đoàn Thanh niên, trong đó có Tháng Thanh niên đã ghi dấu ấn đậm nét trong toàn xã hội, tạo ấn tượng tốt đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong tham gia phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Tháng Thanh niên năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, được phát động vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tôi đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Theo Quyền Chủ tịch nước, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới. Trong quá trình đó, thanh niên là lực lượng có đầy đủ những phẩm chất cần thiết để tiên phong trong tổ chức thực hiện. Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc vừa qua, trong đó nhấn mạnh: “Thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phải gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế xã hội ảnh 2

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2023, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên.

Đây là nhiệm vụ khó, nhiều thách thức, đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ Trung ương Đoàn; sự quyết tâm cao, năng động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và sự tham gia tích cực, xung kích, đi đầu của tuổi trẻ cả nước để tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2023, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Đoàn, công tác thanh niên, nhất là những quan điểm, nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; lan tỏa, thấm sâu và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể của các cấp bộ Đoàn, từng đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

Quyền Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên, tuổi trẻ cả nước về chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ của thế hệ trẻ để tuổi trẻ Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Gắn nhiệm vụ chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các ngành, các cấp, trong đó tuổi trẻ là nòng cốt, là lực lượng tiên phong, đi đầu. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể, bố trí nguồn lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn Thanh niên, trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Tháng thanh niên 2023

“Hoạt động của Tháng Thanh niên là dịp để phát huy, khẳng định vai trò, vị thế, sức mạnh của tuổi trẻ đối với sự nghiệp chung của đất nước. Đồng thời cũng là dịp để Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong phong trào thanh niên cả nước”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều mặt cho hoạt động của thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Sưu tầm

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments