Phú Thọ: Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

Hưởng ứng chủ đề ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, phát động đợt cao điểm sinh hoạt chính trị tìm hiểu pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu nhi.

            Xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ đã chủ động đưa các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình hoạt động hàng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, bằng nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc chấp hành, tuân thủ đúng các qui định về pháp luật của Nhà nước. Hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức các hoạt động “Ngày hội Thanh niên với Pháp luật” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động như: hội nghị tuyên truyền PBGDPL, hội thi Rung chuông vàng, sân khấu hóa, đăng tải thông tin trên các trang tin của Đoàn. BTV Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến Pháp luật  trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo đoàn các cấp tăng cường, tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn, các buổi giao lưu, tọa đàm,.. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 453 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 45.850 đoàn viên, thanh thiếu niên, kẻ vẽ và treo gần 300 khẩu hiệu, 1.320 panô áp phích và phát hơn 10.512 tờ rơi tuyên truyền các khẩu hiệu theo chủ đề năm. Điển hình là 16 hoạt động cấp tỉnh được BTV Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống ma túy,  công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm ý tế tại 13 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và các đơn vị trực thuộc: Đoàn khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn thanh niên Công ty Supe. Các cấp bộ đoàn tích cực vận động đoàn viên thanh niên đặc biệt là đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tích cực tham gia công tác tuần tra, kiểm soát, huấn luyện, tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, Đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ an toàn giao thông, Câu lạc bộ trẻ phòng chống tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ pháp luật… Nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hoạt động của tổ cộng tác “Định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên”, tăng cường các bài viết phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội giúp thanh thiếu niên có nhận thức và tư tưởng đúng đắn, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc. Các nội dung được chọn lọc phù hợp, có tính định hướng đã được truyền tải tới ĐVTN.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018, là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của tuổi trẻ đất Tổ nhằm giúp cho đông đảo ĐVTN được trang bị thêm những kiến thức cần thiết về pháp luật, qua đó giúp thanh niên làm chủ quyền công dân của mình. Ngày pháp luật đã góp phần làm thay đổi nhận thức của các bạn ĐVTN về ý thức chấp hành pháp luật trong cuộc sống. Từ những sự thay đổi của các bạn ĐVTN sẽ góp phần vào quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở Ngày pháp luật (9/11), để thay đổi nhận thức của ĐVTN, người dân về ý thức chấp hành pháp luật trong thời gian tới các đơn vị đoàn tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, pháp luật về phòng chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; mở các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đối với học sinh, sinh viên; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư các đoàn xã, phường, thị trấn về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; đẩy mạnh xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên liên ngành để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi và nhân dân theo phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hán Nhung – Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Một số hình ảnh

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments