Phù Ninh: Giám sát việc thực hiện kế hoạch 1565/KH-UBND, ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; Thực hiện Quyết định số 341-QĐ/HU, ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Ban hành chương trình công tác kiểm tra và giám sát năm 2018”; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV, UBKT Huyện đoàn Phù Ninh năm 2018. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và thống nhất với các phòng ban liên quan, ngày 06/11/2018, BTV Huyện đoàn Phù Ninh tiến hành giám sát việc thực hiện kế hoạch 1565/KH-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về nội dung: tăng cường công tác quản lý nhà nước về dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử cho thanh niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên.

Tham gia cùng đoàn công tác ngoài các dồng chí đại diện cho Ban Thường vụ, UBKT Huyện đoàn; đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn là: Công an huyện và Phòng Văn hóa & thông tin huyện. Đoàn công tác đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 02 đơn vị là Thị trấn Phong Châu và xã Tử Đà về các nội dung: công tác quản lý nhà nước về dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử cho thanh niên; giải pháp của chính quyền, tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Tử Đà 3

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại 03/03 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng tại xã Tử Đà, 05/09 cơ sở kinh doanh tại Thị trấn Phong Châu và làm việc với đại diện Đảng ủy, UBND, Đoàn thanh niên, cán bộ Công an, Văn hóa của hai đơn vị, Đoàn giám sát đã nghiêm túc, thẳng thắn trong nhận xét các ưu điểm; yêu cầu làm rõ các nội dung thể hiện chưa cụ thể trong báo cáo của đơn vị; nhắc nhở về một số tồn tại, hạn chế và đưa ra kết luận về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng, tổ chức các hoạt động lành mạnh cho thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Đây là hoạt động thường xuyên của các tổ chức chính trị-xã hội nói chung, tổ chức Đoàn Thanh niên nói riêng góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Tuấn – Huyện đoàn Phù Ninh

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments