Nâng cao vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển đất nước. Sự đóng góp tích cực của thanh niên trong công cuộc này có vai trò quan trọng ngay từ mỗi địa phương, đơn vị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống chính trị và giữ vững sự kết nối giữa Đảng và nhân dân, từ đó giúp tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn giúp nâng cao “sức đề kháng” trong toàn dân để chống lại các hoạt động phá hoại, xâm phạm từ các thế lực thù địch, giúp Đảng lãnh đạo bảo đảm sự ổn định chính trị và an ninh, trật tự của đất nước.

Thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm: Truyền bá và giải thích đúng, rõ nét những tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Thanh niên cần phải hiểu rõ, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Thanh niên là lực lượng xung kích xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chung của nhân dân. Đội ngũ thanh niên cũng thường xuyên tiếp cận với khoa học công nghệ, qua đó, theo dõi, phát hiện các luồng tư tưởng trái chiều, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giúp giữ vững khối đại đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc, đặc biệt trong giới trẻ.

Để phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần nâng cao nhận thức, kiến thức, tư tưởng và đạo đức của thanh niên đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó, giúp thanh niên phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, cần tập trung vào việc tuyên truyền, giảng dạy về lịch sử cách mạng, tư tưởng của Đảng, giúp thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của nền tảng tư tưởng của Đảng đối với bảo đảm sự phát triển hòa bình, ổn định bền vững của đất nước.

Đoàn Thanh niên các đơn vị trao tặng hơn 600 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển tại cảng cá Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai)

Cấp ủy, chính quyền, Đoàn thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động thường xuyên để thanh niên có cơ hội tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Mở các diễn đàn trao đổi, tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, tham quan các địa chỉ đỏ, cuộc thi, văn nghệ, thể thao, tình nguyện…, giúp thanh niên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đóng góp hiệu quả vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tạo ra một môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các luồng thông tin xấu, độc, trò chơi online trên internet, mạng xã hội.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ không chỉ đảm bảo sự phát triển về thể chất mà còn đảm bảo sự phát triển tư tưởng, văn hóa và đạo đức. Bên cạnh đó, cần tạo ra các cơ hội để thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhất là việc tạo ra các cơ hội việc làm, khởi nghiệp để thanh niên sớm khẳng định được vai trò, đóp góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước, từ đó, sẽ giúp thanh niên có nhiều kinh nghiệm, tự tin thể hiện quan điểm, chính kiến của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments