Hội nghị tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt, cốt cán chính trị tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Vừa qua, tại Hội trường Trường ĐH Hùng Vương, BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2018.

(hình ảnh khai mạc lớp tập huấn )

Gần 200 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh tham dự lớp học. Đây là chương trình nhằm mục đích nâng cao kỹ năng cán bộ Đoàn, Hội, truyền đạt chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng về công tác dân tộc và công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tại lớp tập huấn, các học viên, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu các nội dung: một số đặc điểm về cộng đồng các dân tộc Việt Nam và tình hình công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh; một số tôn giáo phổ biến hiện nay; quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và đặc biệt giới thiệu các mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua buổi tập huấn, các học viên nắm bắt được kiến thức cơ bản và hệ thống về vấn đề tôn giáo, dân tộc, giúp phục vụ tốt hơn nhiệm vụ vận động, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đội ngũ đoàn viên, thanh niên nòng cốt, vận động tuyên truyền cho nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, đơn vị.

Ban ĐKTHTN

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments