Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghệ nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ

Đổi mới công nghệ có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, được coi là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, năng suất lao động, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm nhân công… Nhờ đó, sẽ tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Trong xu thể phát triển hiện nay, khi mà doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm của phát triển kinh tế – xã hội thì việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, vị thế không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với cả nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Công ty cổ phần Gạch men TASA ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất kinh doanh sản phẩm

Để thúc đẩy hoạt động đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, năm 2020, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sau 3 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được trên 90 đăng ký đề xuất hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ thuộc các lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm đồ uống, gỗ; lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới; lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ.

Qua xem xét, kiểm tra, đánh giá, thẩm định đã lựa chọn và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho 31 dự án đổi mới công nghệ với tổng kinh phí đã hỗ trợ là 11.960 triệu đồng. Thông qua hoạt động đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hàng chục công nghệ, quy trình công nghệ được doanh nghiệp chuyển giao, hấp thu và làm chủ, năng suất lao động trung bình tăng mạnh. Trong đó có những doanh nghiệp có năng suất lao động tăng gấp 4 – 5 lần. Công nghệ của các dự án được hỗ trợ là những công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, có tính tự động hóa cao, phù hợp với trình độ, năng suất, công suất, nguồn lực của doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhiều dự án đổi mới công nghệ đã hỗ trợ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và xã hội.

Việc ban hành và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động đổi mới, chuyển giao, hoàn thiện công nghệ; tiếp nhận, hấp thu, làm chủ, vận hành công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; thúc đẩy hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, hiện đại hóa, hoàn thiện công nghệ trong doanh nghiệp. Hầu hết các dự án đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới được các doanh nghiệp thực hiện theo hình thức chuyển giao công nghệ, mua dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đồng bộ. Cán bộ, người lao động tham gia dự án đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn vận hành, làm chủ công nghệ đầy đủ. Công nghệ của những dự án này khi đi vào vận hành, hoạt động ổn định, cho ra sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng điều kiện, mục tiêu đề ra. Đồng thời cũng đã góp phần tăng cường sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là ngành khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và khoa học và công nghệ nói riêng

Chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tế. Mặc dù điều kiện ngân sách của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song hằng năm ngân sách tỉnh bố trí cho Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua đó cho thấy sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư, đổi mới hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Qua chương trình hỗ trợ ngoài sự thay đổi về năng suất, chất lượng sản phẩm, thị trường thì một trong những lợi ích mà chương trình hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp mang lại là các dự án chủ yếu sử dụng công nghệ của các nước công nghiệp phát triển như: Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… là những công nghệ mới, tiên tiến thuộc loại bậc nhất của tỉnh. Công nghệ của các dự án được doanh nghiệp tiếp thu, làm chủ, vận hành thành thạo, khi đi vào vận hành công nghệ này hoạt động ổn định, không xẩy ra sự cố, góp phần mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và xã hội.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới công nghệ, chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ của tỉnh đến năm 2030 đặt mục tiêu hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ để các doanhg nghiệp làm chủ, tạo ra một số sản phẩm chủ lực, trọng điểm, hỗ trợ công nghệ tiên tiến phù hợp, hiệu quả với nhu cầu của doanh nghiệp… Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ, hỗ trợ các dự án chuyển giao, làm chủ, phát triển, đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh nhà.

Doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển hóa các thành tựu khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Vì vậy, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết và việc có những mô hình, chính sách mang tính đột phá để tạo ra những cơ hội mới cho các hoạt động chuyển giao công nghệ cần tiếp tục quan tâm thực hiện. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao đổi mới công nghệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng ngành Khoa học và Công nghệ mà còn là nhiệm vụ của các ngành, các cấp và rất cần sự chủ động tham gia, tích cực từ chính các doanh nghiệp.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments