Đoàn Thanh niên BCH Quân sự Tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đoàn XII

Ngày 15/3/2023, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nghị quyết có được quán triệt, phổ biến, tuyên truyền một cách sâu sắc, đầy đủ, hoàn thiện thì nhận thức mới đầy đủ và quyết tâm cao thực hiện các nội dung đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập.

Các đại biểu được nghe quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo…Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Sau hội nghị, BTC đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện tại cơ sở và tham gia tốt việc kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng thanh niên Việt Nam từ ngày 08/3/2023 – 30/4/2023.

Hoàng Công

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments