Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có gần 200 cán bộ là lãnh đạo cấp vụ và tương đương; lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thuộc các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức của Vụ Tổ chức – Cán bộ, Phòng Hành chính, Phòng Thông tin và chuyển đổi số, Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, một số diễn biến vượt qua dự báo. Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Đảng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác cán bộ, trong đó, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước là vô cùng cần thiết. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong các nhiệm kỳ của Đảng. Với những yêu cầu đặt ra của tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm cập nhật kiến thức về công tác này cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban. Những nội dung được đề cập tại Hội nghị là hết sức quan trọng, thiết thực trong hình hình hiện nay cả về mặt lý luận và thực tiễn, gắn với công tác tuyên giáo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tích cực trao đổi thảo luận để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp cận các nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sát hợp với tình hình thực tế, bảo đảm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề: “Một số vấn đề về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay”; đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề: “Những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước”./.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments