An Giang: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phong trào Đoàn,Hội,Đội

 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” là cụm từ được các cấp Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh hết sức quan tâm và bám sát nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào, đây cũng là chủ đề hoạt động năm 2023 của tuổi trẻ tỉnh An Giang nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung.

Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng. Đây cũng là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày.

Trong 06 tháng đầu năm, các cấp Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích trong triển khai các hoạt động về chuyển đổi số như: “Ngày hội Thanh toán không dùng tiền mặt” với chủ đề “Thanh niên An Giang với chuyển đổi số trong giao dịch thương mại”; thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tận dụng không gian mạng, nền tảng số, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn; xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên, lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn – Hội tiên phong trong cài đặt sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID đảm bảo đạt mức độ 2 theo quy định và đặc biệt là thành lập các tổ hướng dẫn phát huy vai trò cán bộ Đoàn trong phối hợp thực hiện hiệu quả đề án 06/CP; ứng dụng chuyển đổi số trong phần kiểm tra cuối khoá bồi dưỡng Cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2023; Ký kết thoả thuận phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và VNPT An Giang giai đoạn 2023 – 2027, trong đó sẽ đặt trọng tâm hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số.Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cũng đã xác định Đề án “Thanh niên An Giang tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2027” là 01 trong 07 đề án trọng điểm của nhiệm kỳ. Với mục tiêu đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi toàn tỉnh được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã rất quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn, Hội, Đội triển khai hiệu quả các hoạt động “chuyển đổi số”, góp sức cùng tuổi trẻ An Giang thực hiện được khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần tiên phong trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments