Diễn đàn “Tuổi trẻ Tiền Giang với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” năm 2023

Sáng 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Tiền Giang với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” năm 2023.

Diễn giả Nguyễn Trung Hiếu báo cáo tham luận tại diễn đàn

Tại diễn đàn, Diễn giả Nguyễn Trung Hiếu, Giảng viên chính, Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục Quốc phòng & Thể chất, Trường Đại học Tiền Giang đã cung cấp nhưng thông tin về các nội dung về cách tiếp cận “Văn hóa” theo quan điểm của Đảng ta; sự cần thiết phải “chấn hưng văn hóa” trong kỷ nguyên số; một số việc cần khẩn trương thực hiện để chấn hưng, phát triển văn hóa hiện nay góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Quang Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cần phải xung kích, sáng tạo trong việc phát huy và giữ gìn nền văn hóa, các giá trị truyền thống của dân tộc và nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá các sản phẩm tuyên truyền về truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương, đơn vị, tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại diễn đàn

Thông qua diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa, sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay gắn với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống, tốt đẹp của dân tộc trong kỷ nguyên số; đồng thời, kịp thời nhận diện, phê phán các trào lưu văn hóa chưa phù hợp, độc hại đang lan truyền trong thanh thiếu nhi, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa./.

*Nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho ĐVTN

Trong khuôn khổ Chương trình hội nghị giao ban dư luận xã hội và báo cáo viên quý IV/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức tuyên truyền nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung: một số nội dung chính về tình hình thời sự trong tỉnh, hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập; định hướng công tác tuyên truyền trong đảng viên, đoàn viên, thanh niên…, tiếp cận, ứng dụng với thông tin trên môi trường internet và các nền tảng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay và giữ gìn, phát huy những giá trị cốt lõi của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Quang Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận các phát biểu của các đại biểu và yêu cầu các cấp bộ Đoàn, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên mội cách sâu sắc cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình, phát hiện những vấn đề phức tạp tại địa phương, kịp thời báo cáo để có hướng giải quyết và định hướng nội dung hoạt động quý IV/2023, tăng cường công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế; tăng cường công tác tham mưu những chủ trương, chính sách về việc thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Đồng chí Nguyễn Quang Minh đề nghị cần tăng cường hiệu quả của các tổ nắm bắt dư luận, đặc biệt chất lượng nội dung tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, kịp thời vận động, tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khai thác, sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, cập nhật kiến thức cho hội nhập quốc tế; tuyên truyền nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Sưu tầm

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments