Hiệu quả từ nguồn vốn vay quỹ quốc gia về việc làm của kênh Trung ương Đoàn (nguồn vốn 120) đối với thanh niên huyện Tân Sơn

Từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nguồn vốn 120), nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tân Sơn đã có cơ hội được vay vốn phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Một số dự án được vay vốn đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, tiêu biểu trong đó có mô hình nuôi dúi – dế của đồng chí Phùng Ngọc Thuật – Khu Đoàn, xã Lai Đồng.

          Ngày 7/2/2020, Đoàn công tác của Huyện đoàn – Đoàn thanh niên xã Lai Đồng đã đến thăm mô hình này.

          Tâm sự với Đoàn công tác, đồng chí Thuật cho biết trước khi vay vốn quy mô chuồng nuôi nhỏ, chưa có mái tôn, số lượng chỉ có 10 đôi dúi, 10 chuồng dế. Nhưng sau khi được duyệt vay vốn 120 với số tiền 50.000.000 đồng, Thuật đã làm chuồng nuôi dúi, mở rộng diện tích, duy trì thường xuyên 40 đôi dúi sinh sản, thu về được 50 triệu đồng/năm.

          Hiện nay, số dúi và dế của đồng chí Thuật đã thường xuyên được xuất bán, số lượng ổn định và giá thành đảm bảo lợi nhuận. Đồng chí cũng mong muốn được kết nối với ĐVTN trên địa bàn có sở thích, nhu cầu nuôi dúi và dế để giao lưu, hợp tác và cùng phát triển

          Huyện đoàn Tân Sơn giới thiệu số điện thoại liên hệ của đồng chí Thuật để các bạn ĐVTN trên địa bàn hoặc các nhà kinh doanh cần liên hệ khi có nhu cầu tiêu thụ: 0968.427.045

          Với những kết quả trên, có thể thấy, nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn đã trở thành “đòn bẩy” giúp thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Một số hình ảnh:

Hình ảnh chuồng trại nuôi dúi và dế của đồng chí Thuật

 

Tin bài: Tuyết Mai – Huyện đoàn Tân Sơn

SHARE