Tân Sơn: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

Vừa qua, Huyện đoàn Tân Sơn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ Đoàn chủ chốt cấp xã và Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn khu dân cư.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý vào các nội dung như: Bố cục của báo cáo; của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Nhiều ý kiến ghi nhận Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh văn minh, giàu đẹp và hiện đại. Bên cạnh đó, một số đại biểu góp ý làm sâu sắc hơn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ; làm nổi bật vai trò quan trọng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong sự lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực để xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Tuyết Mai – Huyện đoàn Tân Sơn

SHARE