VĂN BẢN TỈNH ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 252-CV/BTGTU 13/12/2018 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ tuyệt chủng Tải về
Số 254-CV/BTGTU 13/12/2018 V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Tải về
Số 5738/KH-BCĐ 14/12/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Tải về
BTG TW 25/04/2019 Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
HSV TW 29/05/2019 Tài liệu tuyên truyền sinh viên 5 tốt Tải về
BTG TU 17/07/2019 Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về
Số: 01/NQ-MTTQ-UB 20/09/2019 Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/01/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 1 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/02/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 2 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/03/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 3 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/04/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 4 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/05/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 5 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/06/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 6 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/07/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 7 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/08/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 8 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/09/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 9 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/10/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 10 Tải về
Tài liệu SHCĐ 5/11/2019 Tài liệu SHCĐ tháng 11 Tải về
Số 663/STP-PB&TDTHPL 7/11/2019 Thể lệ và hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” Tải về
Số 01/TL-BTC 13/02/2020 Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ, năm 2020 Tải về
Số 126-KH/TĐTN-TTNTH 19/02/2020 Kế hoạch Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ, năm 2020 Tải về
Thông báo 27/03/2020 Thông báo thi tuyển công chức năm 2020 Tải về
Số 144-KH/TĐTN-TCKT 31/03/2020 Kế hoạch Tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn Phú Thọ năm 2020 Tải về