Thị đoàn ra quân “ Ngày chủ nhật xanh” lần 4 năm 2020

Ngày 11/10/2020 Thị đoàn Phú Thọ tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần 4 năm 2020. Với sự tham gia của Đoàn khối xã, phường, Đoàn viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Đoàn trường Cao đẳng  Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ cùng với các ĐVTN trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã tổ chức ra quân với các hoạt động cụ thể như thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường đô thị, vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường…Thông qua hoạt động đã giúp ĐVTN thị xã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện và trách nghiệm trong việc tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp các ĐVTN nâng cao được nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng ni lông.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Khánh Linh – Thị đoàn Phú Thọ

SHARE