Tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên năm 2020

Ngày 6/8/2020 BTV Tỉnh Đoàn Phú Thọ tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên năm 2020, cho 150 đoàn viên, thanh niên là cán bộ Đoàn chủ chốt, sinh viên và các thanh niên đang có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên năm 2020)

     Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trải nghiệm thực tế và đúc kết kinh nghiệm cho mình; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình.

(Toàn cảnh lớp tập huấn)

(Ban Phong Trào)

SHARE