Thanh Sơn: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trải qua nửa nhiệm kỳ 2017- 2022, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của huyện Thanh Sơn đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức; tổ chức được nhiều hoạt động sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi đang ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Đến thời điểm hiện tại, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Sơn khóa XXV đã đi được nửa chặng đường. Các cơ sở Đoàn trong huyện cũng đã tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ của Đại hội. Nhìn chung, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn viên thanh niên huyện Thanh Sơn luôn tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước; có ý thức chính trị tốt, có đạo đức, nhân cách, có tri thức; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, đội ngũ thanh niên luôn nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập và lao động; nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Nửa nhiệm kỳ qua, BTV Huyện đoàn Thanh Sơn đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022 thành chương trình hành động cụ thể. Về thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đã đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, từng bước đổi mới về hình thức, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quê hương Đất nước, truyền thống của Đoàn. Chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn và ĐVTN học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI của Đoàn. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp, mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu từ 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, mỗi năm kết nạp từ 300 đoàn viên mới trở lên.

Thực hiện tốt các phong trào, các chương trình của Đoàn (Phong trào Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học nghề, lập nghiệp…). Tham gia tích cực cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng các công trình phần việc thanh niên với 06 công trình vui chơi cho trẻ em tại các xã: Tân Minh, Tân Lập, Thắng Sơn, Khả Cửu, Đông Cửu, Yên Sơn, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; xây dựng 04 công trình “Hàng cây thanh niên” tại Cự Thắng, Khả Cửu, Tân Lập, THPT Thanh Sơn với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng; toàn huyện xây dựng được 24,4km công trình “Thắp sáng đường quê”. 100% cơ sở duy trì được hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” ,“Ngày chủ nhật xanh”  vệ sinh dọp dẹp được 46 km đường, chăm sóc và trồng mới hơn 5.000 cây xanh, thu gom được hơn 20 tấn rác thải. Huy động các lực lượng ĐVTN tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra (tháng 7 năm 2018)…Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm thường xuyên…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của huyện nửa nhiệm kỳ qua còn những hạn chế nhất định như: Tổ chức Đoàn chưa tạo được sự phát triển đồng đều, nhất là ở khu dân cư; địa bàn các xã khó khăn, xã đông đồng bào công giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Nội dung phương thức hoạt động của một số cơ sở Đoàn chậm đổi mới; thiếu tính chủ động trong đề xuất, tham mưu với cấp ủy; Một số phong trào triển khai chưa tạo ra sức lan tỏa rộng khắp cho các đối tượng ĐVTN; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn còn xảy ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp linh hoạt, trọng tâm là giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng bộ huyện nói riêng cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện của các tầng lớp thanh niên trong huyện, động viên thanh niên đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và hành động. Tích cực bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng; tham gia góp ý cho Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đặc biệt đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đoàn viên thanh niên, tạo sức đề kháng tốt trước các luận điệu sai trái, thế lực chống phá, thù địch trong gia đoạn hiện nay./.

Phùng Huyền Trang

(Huyện đoàn Thanh Sơn)

Dưới đây là một số hình ảnh:

SHARE