TỈNH ĐOÀN PHÚ THỌ: KIỂM TRA, NẮM BẮT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TĐTN-TCKT ngày 13/02/2023 của BTV Tỉnh đoàn về việc “Kiểm tra, giám sát năm 2023”, ngày 07/6/2023 và 13/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra nắm bắt hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023, công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2022 – 2023 của Cụm thi đua số 3 (04 đơn vị khu vực miền núi gồm: Thanh Thủy, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Sơn) và Cụm thi đua số 4 (07 đơn vị khối trường học, cơ quan, doanh nghiệp, LLVT gồm: Đoàn khối các cơ quan, Đoàn khối Doanh nghiệp, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Y-Dược Phú Thọ).

Tại các buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023, công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2022 – 2023. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đưa ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị đối với đoàn kiểm tra.

         Kết luận sau các Hội nghị kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023, công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2022 – 2023 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, số 4. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác Đoàn và phong trào TTN của các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Về công tác lãnh chỉ đạo, bám sát chương trình công tác năm của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, các đơn vị về cơ bản đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện, chú trọng vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, đổi mới trong phương pháp chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực, phát huy được sức mạnh của tập thể để tổ chức các hoạt động, thu hút được ĐVTN đến với tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, việc triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên đã được quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hình thức triển khai, gắn với từng đối tượng Đoàn viên, Thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác tham mưu của một số cơ sở đoàn với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN còn thiếu chủ động, chưa hiệu quả. Việc phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp còn gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở chưa chú trọng đến việc triển khai các cuộc thi tới ĐVTN của đơn vị, dẫn tới số lượng, chất lượng một số cuộc thi triển khai hiệu quả chưa cao; Việc tham gia tìm hiểu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII còn hạn chế. Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp, định hướng của đoàn kiểm tra để khắc phục những khó khăn, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động, phong trào của Đoàn, hoàn thành tốt những việc chưa làm được tại đơn vị, bám sát với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, gắn với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thông qua đợt kiểm tra đã đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình của các đơn vị; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để kịp thời đưa ra định hướng và giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tiếp theo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ KIỂM TRA

(Đồng chí Bùi Đức Giang- UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì buổi kiểm tra tại Cụm thi đua Số 3)

(Đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai- Bí thư huyện đoàn Tân Sơn báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị)

(Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ- Phó Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì Hội nghị kiểm tra tại    cụm thi đua số 4)

(Đồng chí Trần Thành Vinh- Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị)

 

(Đoàn công tác của Tỉnh đoàn kiểm tra 6 cơ sở đoàn của huyện Thanh Thuỷ)

(Đồng chí Hoàng Tuấn Việt- Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh báo cáo kết quả hoạt động tại đơn vị)

Ban Tổ chức – Kiểm tra

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments