BỘ TIÊU CHÍ

Sáng ngày 30/01/2024, Thị đoàn Phú Thọ tổ chức Chào đón 37 đồng chí quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê...