Phú Thọ xây dựng Mô hình Cán bộ Đoàn khối hành chính sự nghiệp trách nhiệm, tiên phong năm 2023

Nhằm tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Hướng dẫn Xây dựng mô hình Cán bộ Đoàn khối hành chính sự nghiệp trách nhiệm, tiên phong giai đoạn 2023- 2027”, triển khai tới các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, tạo môi trường rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

Đây là một hoạt động quan trọng, giúp nâng cao chất lượng công tác Đoàn của toàn tỉnh, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho các cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính công hiện nay.

Mô hình “Cán bộ Đoàn khối hành chính sự nghiệp trách nhiệm, tiên phong giai đoạn 2023- 2027” được xây dựng với mục tiêu đưa ra các tiêu chí cụ thể về rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn. Các tiêu chí này bao gồm: nghiêm túc, trung thực, tận tâm, tích cực và học hỏi, sáng tạo. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã đạt được hiệu quả tích cực từ các lĩnh vực cụ thể: Công tác uống nước nhớ nguồn, sáng tạo từ các chuyên ngành cán bộ đoàn đảm nhận, hiệu quả từ ứng dụng sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ,…

Đây là một bước tiến quan trọng, góp phần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho các cán bộ Đoàn toàn tỉnh.

Một số hình ảnh tiểu biểu của mô hình

Ban Tổ chức-Kiểm tra

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments