Phú Thọ thực hiện giám sát Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về “Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 – 2025”

Nhằm thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 26/9/2023, đoàn giám sát do đồng chí Bùi Đức Giang – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về kết quả hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020 – 2025 tại Sở lao động TB&XH tỉnh và UBND thành phố Việt Trì. Tham gia đoàn giám sát còn có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ và đại diện Lãnh đạo các phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở y tế tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn…

Toàn ảnh hội nghị giám sát

Nhìn chung, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được triển khai bằng nhiều hình thức tác động tích cực đến nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền của trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật; Các chính sách về trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, học nghề, giải quyết việc làm, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao… ngày càng được quan tâm, mở rộng; Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp cho người làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được tổ chức thường xuyên.

Đ/c Hoàng Xuân Đoài – Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh phát biểu

Đ/c Nguyễn Thu Hiền- Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì phát biểu

Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ phát biểu

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát và các đơn vị được giám sát đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những nội dung còn hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục để thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 9/6/2020 về thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025.

Có thể khẳng định, thông qua hoạt động giám sát đã đánh giá hiệu quả việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với trẻ em, trong đó có trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật được quan tâm chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phương Thảo- Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments