Chuyển đổi số ở Trung tâm phục vụ hành chính công

Hiện nay, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện giải quyết 1.045 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 87,4% TTHC trực tuyến. Trung tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Trung tâm phục vụ hành chính công được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hạ tầng kĩ thuật, cơ bản đáp ứng yêu cầu với 32 quầy giao dịch của các sở, ban, ngành. Các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Điện lực Phú Thọ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Y tế… Hệ thống mạng, máy chủ, máy tính, các trang thiết bị bảo mật lưu trữ thông tin, lấy số thứ tự tự động, hệ thống camera theo dõi giám sát, hệ thống màn hình, bảng điện tử hiển thị thông báo tình trạng xử lí hồ sơ… đảm bảo nhu cầu tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân khi đến giao dịch.

Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo những chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo văn hóa công sở. Chị Nguyễn Thị Minh Thu ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì cho biết: “Khi đến làm TTHC ở Trung tâm, tôi được nhân viên chào hỏi, hướng dẫn bấm nút để lấy số và chờ gọi đến lượt mình rất tiện lợi, chuyên nghiệp, đồng thời tôi cũng có thể cập nhật quá trình giải quyết TTHC của mình trên điện thoại di động, không mất nhiều thời gian đi lại”.

Từ tháng 12/2022, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), phục vụ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm có thể hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xác thực tài khoản với CSDLQGVDC, khai thác thông tin trong CSDLQGVDC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và đảm bảo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQGVDC. Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kho dữ liệu cá nhân, tổ chức tích hợp trên hệ thống một cửa dịch vụ công trực tuyến, khi tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC lần đầu sẽ được số hóa thành phần hồ sơ, những dữ liệu này được sử dụng lại cho các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC.

Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Phú Thọ bố trí quầy hướng dẫn tại Trung tâm, trực tiếp hướng dẫn hơn 20 nghìn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thanh toán trực tuyến các loại phí, lệ phí khi thực hiện các TTHC, tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ trong tiếp nhận và trả kết quả…

Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1,3 triệu hồ sơ trực tuyến, chiếm hơn 82% tổng số hồ sơ, 100% hồ sơ được cập nhật đầy đủ thông tin, quy trình trên hệ thống một cửa điện tử; tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ngày càng tăng, năm 2021 có 71,63% hồ sơ được số hóa, đến nay hơn 95% hồ sơ đã được số hóa. Việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đã góp phần nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, giảm bớt hồ sơ, giấy tờ tài liệu cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments