Hội đã tạo môi trường để thanh niên được cống hiến và trưởng thành

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2023), anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trả lời phỏng vấn xung quanh việc tạo cơ hội để người trẻ cống hiến và trưởng thành…

Cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước

Thưa anh, tổ chức Hội đã có những hoạt động gì để tập hợp và khơi dậy khát vọng cống hiến của người trẻ?

Thời gian qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Hội đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời triển khai, chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện đúng nội dung của phong trào nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc trong đông đảo thanh niên. Các phong trào của Hội tổ chức đã góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước cho thanh niên; phát huy vai trò, tầm quan trọng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, qua đó khơi gợi khát vọng cống hiến trong các bạn trẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Thanh niên V

Hội đã tạo môi trường để thanh niên được cống hiến, trưởng thành. Thông qua các phong trào, các chương trình, cuộc vận động, các công trình thanh niên của tổ chức Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên VN cùng với các tổ chức thành viên tập thể của Hội đoàn kết phấn đấu xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước.

Cùng với sự phát triển của phong trào, tổ chức của Hội có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên. Hội Liên hiệp Thanh niên VN tự hào về sự vững mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị giữ vai trò nòng cốt của Hội. Sự lớn mạnh của Hội Sinh viên VN, Hội Doanh nhân trẻ VN, Hội Thầy thuốc trẻ VN, Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ VN; CLB Nghệ sĩ trẻ VN, CLB Thanh niên khuyết tật VN đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp và phát huy các lực lượng trẻ trong phạm vi toàn quốc. Nhiều giải thưởng, các cuộc hành trình, các chương trình do Hội tổ chức… đã tạo môi trường để hội viên, thanh niên được tham gia rèn luyện, đồng thời khẳng định vai trò tổ chức Hội luôn đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên.

Hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số để phát triển kinh tế

Chủ đề năm 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên VN là “Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số”, thời gian qua Hội đã tổ chức những hoạt động gì để nâng cao năng lực số cho hội viên và thanh niên, thưa anh?

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ đã có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học – công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thời gian qua, các cấp bộ Hội trong cả nước đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho hội viên, thanh niên.

Đặc biệt, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, các cấp bộ Hội trên cả nước đã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ. Nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia; khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi số.

Thực tế cho thấy chuyển đổi số có thể được thực hiện thông qua các phương thức như thi trực tuyến, hội nghị trực tuyến, đánh giá trực tuyến, tất cả các mảng công tác từ tuyên truyền giáo dục, đến các phong trào hành động và chương trình đồng hành.

Đặc biệt, chuyển đổi số còn thể hiện ở việc cán bộ, đoàn viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với nền tảng số. Nói cách khác, trong tất cả các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn đều có giải pháp chuyển đổi số; đây là điều kiện thuận lợi để hội viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, năng lực sáng tạo trong tham gia thực hiện chuyển đổi số và nâng cao năng lực số.

Tổ chức Đoàn – Hội có hình thức livestream (phát sóng trực tiếp) giúp thanh niên và người dân bán sản phẩm OCOP trên các nền tảng số rất hay, đem lại thành công mỹ mãn sau mỗi lần phát sóng. Đây được xem là một xu hướng mới trong kinh doanh, đặc biệt áp dụng chuyển đổi số giúp cho nông dân nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng tránh tình trạng được mùa mất giá. Thời gian tới, tổ chức Đoàn – Hội có tiếp tục triển khai rộng không, thưa anh?

Trong thời gian qua, tổ chức Đoàn – Hội các cấp đã triển khai các chương trình tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên nông thôn. Tại các chương trình này, hội viên, thanh niên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ sản phẩm OCOP đã được các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, các nhà sáng tạo nội dung, KOL trang bị những kỹ năng bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử xã hội như: hướng dẫn xây dựng, phát triển kênh, các bước sáng tạo nội dung video; quy trình vận hành, phương thức và tối ưu hiệu quả bán hàng trên nền tảng số; các giải pháp livestream thu hút người xem và khách hàng; cách thức truyền đạt thông tin về sản phẩm với khách hàng thông qua hoạt động livestream… Qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất và thương mại sản phẩm OCOP hiệu quả, đặc biệt là tham gia thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến.

Đoàn – Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên thanh niên nông thôn làm kinh tế, đặc biệt là kiến thức, nguồn vốn, thị trường. Tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Triển khai Mạng lưới trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Cùng với sự phát triển của phong trào, tổ chức của Hội có sự phát triển vượt bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên

Ứng dụng công nghệ số giúp thanh niên tìm kiếm việc làm

Thưa anh, nhờ những chính sách đồng bộ của nhà nước và đoàn thể mà việc làm cho thanh niên đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi 15 – 24 tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế VN. Vậy với vai trò là tổ chức của thanh niên, thời gian qua Hội đã hỗ trợ những gì và sắp tới sẽ tiếp tục giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp ra sao?

Trong thời gian vừa qua, các cấp bộ Hội đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên địa phương, đơn vị. Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên được đầu tư và từng bước ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thực hiện, như hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm trực tuyến; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng trực tuyến với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến miễn phí trên không gian mạng.

Đối với tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi 15 – 24, TW Hội Liên hiệp Thanh niên VN đã tổ chức các chương trình tư vấn, giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên thất nghiệp, chưa có việc làm ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị hóa; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn sức khỏe, pháp luật, kỹ năng quản lý thu nhập, chi tiêu, kiến thức về tình yêu, hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản cho thanh niên công nhân.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN, anh có gửi thông điệp gì đến các bạn trẻ?

Trải qua 67 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên VN ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên VN yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản VN, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên VN trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên VN, tôi hy vọng rằng các hội viên, thanh niên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, chung sức trẻ đóng góp cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên góp phần xây dựng Tổ quốc VN giàu đẹp và văn minh, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2024 sẽ là năm diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN các cấp và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đây là sự kiện quan trọng của Hội Liên hiệp Thanh niên VN và các thành phần thanh niên. Với truyền thống 67 năm xây dựng và phát triển chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên VN các cấp và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, tổ chức Hội và phong trào thanh niên sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn.

Sưu tầm 

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments