Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền năm 2023. 

Ngày 20/6/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền năm 2023. 

Hội nghị tập trung tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền biển, đảo, trong đó tập trung một số trọng tâm chính: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề biển, đảo để kích động gây mất trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, giúp ĐVTN hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Đoàn TN trường Đại học Hùng Vương

FACEBOOK
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Video
FANPAGE
CÁC TRANG LIÊN KẾT