Giới thiệu về Tỉnh đoàn Phú Thọ
 

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XIV,

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 13 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 22 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 9 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Dược Phú Thọ, Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Phú Thọ). 

 

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn

 

2. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên  - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn.

 

5.  Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

6. Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

7. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn.

 

8. Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

9. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

10. Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Phú Thọ.

 

11. Đ/c Bùi Đức Giang - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

12. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

 

13. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

 

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

 

2. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

 

2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

  

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn. 

  

5. Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

6. Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

7. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn.

 

8. Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

9. Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Phú Thọ.

 

10. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

 

11. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

 

12. Đ/c Bùi Đức Giang  - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

 

13. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương.

 

14. Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Phó Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

15. Đ/c Phan Chí Cương - Phó BanThanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.

 

16. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

 

17. Đ/c Bùi Ngọc Tin - Bí thư Huyện đoàn Tân Sơn.

 

18. Đ/c Nguyễn Anh Hoàng - Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.

 

19. Đ/c Lâm Phương Thuận - Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.

 

20. Đ/c Lê Thị Bích Đào - Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba.

 

21. Đ/c Đinh Hải Nam - Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.

 

22. Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Huyện đoàn Phù Ninh.

 

23. Đ/c Đặng Tiến Dũng - Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.

 

24. Đ/c Ngô Duy Khang - Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao.

 

25. Đ/c Nguyễn Thành Long - Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.

 

26. Đ/c Hoàng Việt Phú - Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh.

 

27. Đ/c Nguyễn Văn Định - Bí thư Đoàn Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

 

28. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.

 

29. Đ/c Đặng Văn Bình - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.

 

30. Đ/c Hà Thanh Hòa - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.

 

31. Đ/c Ngô Thế Long - Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương

 

32. Đ/c Hoàng Hữu Phúc - Bí thư Đoàn xã Yên Tập, Cẩm Khê.

 

33. Đ/c Lê Thu Hà - Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương.

 

34. Đ/c Lê Công Bình - Phó Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

35. Đ/c Khương Thị Bích Phương - Tổng phụ trách Đội trường THCS Vân Phú.

 

36. Đ/c Đỗ Thị Kim Quý - Bí thư Huyện đoàn Cẩm Khê.

 

37. Đ/c Trần Xuân Bình - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông.

 

38. Đ/c Phí Đình Minh - Bí thư Đoàn Sở Nông Nghiệp. 

 

39. Đ/c Nguyễn Đức Nhất - Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.

 

40. Đ/c Quản Minh Thọ - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

 

41. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ.

 

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

 

 

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 05 ban chuyên môn (Tổ chức - Kiểm tra; Đoàn kết tập hợp thanh niên; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị) và 03 đơn vị trực thuộc (Nhà thiếu nhi tỉnh; Trung tâm Hoạt động TTN Hùng Vương; Trung tâm Hướng nghiệp, DN và GTVL thanh niên)

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên - Uỷ viên BTV TW Đoàn - Bí Thư Tỉnh đoàn.

 

2. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó bí thư Tỉnh đoàn. 

 

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn.

 

 

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 

1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210. 3846537):

 

  - Đ/c Hà Thị Hiền Hoa -  UVBTV - Chánh Văn phòng.

  - Đ/c Vũ Minh Hải - Phó Chánh Văn phòng.

  - Đ/c Phan Minh Huệ - Phó Chánh Văn phòng.

 

 

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856498):

 

  - Đ/c Bùi Đức Giang - UVBTV - Trưởng Ban.

  - Đ/c Nguyễn Thu Hằng  - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

 

3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3851013):

 

  - Đ/c Phạm Xuân Hải - UVBTV - Trưởng Ban.

  - Đ/c Nguyễn Xuân Thành - UVBCH - Phó Trưởng Ban 

  - Đ/c Nguyễn Thu Quỳnh - Phó Trưởng Ban.

  

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856497):

 

   - Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - UVBTV - Trưởng Ban. 

   - Đ/c Đinh Xuân Quy - Phó Trưởng Ban. 

   - Đ/c Cao Thị Phương Thúy - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

 

5. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856796):

 

  - Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - UVBTV - Trưởng Ban.

  - Đ/c Phan Chí Cương - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

  - Đ/c Nguyễn Thanh Huyền - Phó Trưởng Ban.

 

6. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856500):

 

  - Đ/c Đỗ Thành Nam - UVBTV - Trưởng Ban.

  - Đ/c Trần Huyền - Phó Trưởng Ban.

 

7. Nhà thiếu nhi:

 

  - Đ/c Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc.

  - Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc.

 

8. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

 

  - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - UVBCH - Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Đặng Thủy Chung - Phó Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Đình Tuyên - Phó Giám đốc.

 

9. Trung Tâm HNDN và GTVL Thanh niên:

 

  - Đ/c Trần Quang Phương - UVBTV - Giám đốc.

 


Các tin khác

Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ

Giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CÁC CUỘC THI

VIDEO CLIP
MUSIC
QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Đà Nẵng 33°C
Hải Phòng 31°C
Nha Trang 32°C
Pleiku 25°C
Sơn La 30°C
T.P Hồ Chí Minh 29°C
Hà Nội 32°C
Vinh 34°C
Cập nhật lúc: :10h - 23/06/2017
TRUY CẬP
Số người đang online:
286
Số lượt truy cập:
5590018

   

    Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ - Cơ quan chủ quản: Tỉnh đoàn Phú Thọ

     Số giấy phép: 16/GP-TTĐT, cấp ngày: 04/11/2014 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ

     Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ qua:

     Email: tinhdoanpt@gmail.com | Số điện thoại: 0210.3846537

     Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.