Giới thiệu về Tỉnh đoàn Phú Thọ
 

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XV,

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 12 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 21 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 8 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Y - Dược Phú Thọ). 

 

 

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn - Tỉnh Ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn

 

2. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên  - Phó bí thư Tỉnh đoàn.

 

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn.

 

5. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

6. Đ/c Bùi Đức Giang - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

7. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 

 

8. Đ/c Nguyễn Thu Quỳnh - Quyền Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

9. Đ/c Nguyễn Thu Hằng - Phó phụ trách Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị

 

10. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

 

11. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

 

12. Đ/c Bùi Huy Toàn - Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương

 

 

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn - Tỉnh Ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn.

 

2. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó bí thư Tỉnh đoàn.

  

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn. 

 

5. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

 

6. Đ/c Bùi Đức Giang - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

 

7. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

8. Đ/c Nguyễn Thu Quỳnh - Quyền Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

9. Đ/c Nguyễn Thu Hằng - Phó ban Phụ trách Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

10. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

 

11. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư Đoàn Công an tỉnh.

 

12. Đ/c Bùi Huy Toàn - Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương.

 

13. Đ/c Hà Thị Thu Hằng - Phó ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

 

14. Đ/c Vũ Minh Hải - Phó văn phòng Tỉnh đoàn.

 

15. Đ/c Phan Chí Cương - Phó ban Phụ trách Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.

 

16. Đ/c Đoàn Phương - Phó Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

17. Đ/c Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

18. Đ/c Trần Minh Tiến - Phó Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

19. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền - Phó Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.

 

20. Đ/c Bùi Minh Tuấn - Trợ lý Thanh niên BCHQS tỉnh.

 

21. Đ/c Đỗ Thị Kim Quý - Bí thư Huyện đoàn Cẩm Khê.

 

22. Đ/c Tống Minh Toàn - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

 

23. Đ/c Trần Phúc Nghĩa - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

 

24. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.

 

25. Đ/c Lâm Phương Thuận - Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.

 

26. Đ/c Đặng Văn Bình - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.

 

27. Đ/c Nguyễn Đức Nhất - Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.

 

28. Đ/c Ngô Duy Khang - Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao.

 

29. Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Huyện đoàn Phù Ninh.

 

30. Đ/c Nguyễn Văn Định - Bí thư Đoàn Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

 

31. Đ/c Trần Xuân Bình - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông.

 

32. Đ/c Đinh Thị Thu Hiền - Bí thư Huyện đoàn Tân Sơn.

 

33. Đ/c Lê Thị Bích Đào - Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba.

 

34. Đ/c Đinh Xuân Thắng - Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.

 

35. Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.

 

36. Đ/c Đặng Tiến Dũng - Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.

 

37. Đ/c Nguyễn Thành Long - Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.

 

38. Đ/c Trần Văn Chiến - Bí thư Đoàn trường THPT Trung Nghĩa.

 

39. Đ/c Phan Thị Mùi - Giáo viên trường Tiểu học Thọ Sơn.

 

40. Đ/c Hà Đăng Quyền - Bí thư Đoàn Công ty CP Gạch men TASA.

 

41. Đ/c Tạ Hồng Ngọc - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế.

 

42. Đ/c Thiều Nhật Tân - Bí thư Đoàn cơ sở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

 

43. Đ/c Lương Thị Thủy - Bí thư Đoàn xã Hùng Quan - Đoan Hùng.

 

 

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

 

 

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 05 ban chuyên môn (Tổ chức - Kiểm tra; Đoàn kết tập hợp thanh niên; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị) và 03 đơn vị trực thuộc (Nhà thiếu nhi tỉnh; Trung tâm Hoạt động TTN Hùng Vương; Trung tâm Hướng nghiệp, DN và GTVL thanh niên)

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn - Tỉnh Ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn

 

2. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó bí thư Tỉnh đoàn. 

 

4. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Phó bí thư Tỉnh đoàn.

 

 

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 

1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210. 3846537):

 

  - Đ/c Hà Thị Hiền Hoa -  UVBTV - Chánh Văn phòng.

  - Đ/c Vũ Minh Hải - UVBCH - Phó Chánh Văn phòng.

  - Đ/c Phan Minh Huệ - Phó Chánh Văn phòng.

 

 

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856498):

 

  - Đ/c Bùi Đức Giang - UVBTV - Trưởng Ban.

  - Đ/c Hà Thị Thu Hằng  - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

 

3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3851013):

 

  - Đ/c Nguyễn Thu Quỳnh - UVBTV - Quyền Trưởng Ban.

  - Đ/c Trần Minh Tiến - UVBCH - Phó Trưởng Ban

  

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856497):

 

   - Đ/c Cao Thị Phương Thúy - UVBTV - Trưởng Ban. 

   - Đ/c Đinh Xuân Quy - Phó Trưởng Ban. 

   - Đ/c Đỗ Thị Thanh Hương - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

 

5. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856796):

 

  - Đ/c Phan Chí Cương - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

  - Đ/c Nguyễn Thanh Huyền - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

 

6. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856500):

 

  - Đ/c Nguyễn Thu Hằng - UVBTV - Phó Trưởng Ban.

  - Đ/c Đoàn Phương - UVBCH - Phó Trưởng Ban.

 

7. Nhà thiếu nhi:

 

  - Đ/c Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc.

  - Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc.

 

8. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

 

  - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Đặng Thủy Chung - Phó Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Đình Tuyên - Phó Giám đốc.

 

9. Trung Tâm HNDN và GTVL Thanh niên:

 

  - Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Phó Giám đốc.

 


Các tin khác

Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ

Giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CÁC CUỘC THI

VIDEO CLIP
MUSIC
QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Hải Phòng 20°C
Nghệ An 21°C
Gia Lai 27°C
Hà Nội (Láng) 22°C
Cập nhật lúc: :10h - 21/03/2018
TRUY CẬP
Số người đang online:
744
Số lượt truy cập:
1

   

    Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ - Cơ quan chủ quản: Tỉnh đoàn Phú Thọ

     Số giấy phép: 16/GP-TTĐT, cấp ngày: 04/11/2014 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ

     Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ qua:

     Email: tinhdoanpt@gmail.com | Số điện thoại: 0210.3846537

     Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.