Giới thiệu về Tỉnh đoàn Phú Thọ
 


 

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XIV,

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

 

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 13 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 22 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 9 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Dược Phú Thọ, Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Phú Thọ).

 

 

 

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

 

2. Đ/c Bùi Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

 

 

 

3. Đ/c Nguyễn Hải Quân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

 

4. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên -  Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

 

5. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Trưởng ban Tổ chức

 

 

 

6. Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng ban Thanh niên Nông thôn, công nhân và đô thị

 

 

 

7. Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc Trung tâm HNDN và GTVL Thanh niên tỉnh Phú Thọ

 

 

 

8. Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng ban TTN Trường học

 

 

 

9. Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

 

 

10. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Chánh Văn phòng

 

 

 

11. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban Tuyên giáo

 

 

 

12. Đ/c Nguyễn Ngọc Vinh - Phó phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

13. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư Đoàn Công an tỉnh

 

 

 

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BCH TỈNH ĐOÀN:

 

 

1. Phạm Thanh Tùng

 

 

- Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

2. Bùi Quang Thái

 

 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

 

 

3. Nguyễn Hải Quân

 

 

- Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

4. Phùng T.Hồng Chuyên

 

 

- Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

5. Đỗ Thành Nam

 

 

- Trưởng ban TNNTCN & ĐT TĐ

 

 

6. Trần Quang Phương

 

 

- Giám đôc TTHNDN & GTVL TN Phú Thọ

 

 

7. Phạm Tiến Đạt

 

 

- Trưởng ban Tổ chức TĐ

 

 

8. Nguyễn Thị Hoài Lan

 

 

- Chánh Văn phòng TĐ

 

 

9. Phạm Xuân Hải

 

 

- Trưởng ban Ban ĐKTHTN TĐ

 

 

10. Nguyễn Ngọc Vinh

 

 

- Phó phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo T.U

 

 

11. Nguyễn Trương Phương Hà

 

 

- Trưởng ban TTN Trường học TĐ

 

 

12. Nguyễn Thanh Tâm

 

 

- Trưởng ban Tuyên giáo TĐ

 

 

13. Nguyễn Viết Thắng

 

 

- BT Đoàn thanh niên Công an tỉnh

 

 

14. Nguyễn Cẩm Tú

 

 

- Phó ban Tổ chức TĐ

 

 

15. Nguyễn Anh Tuấn

 

 

- GĐ TTHĐTTN Hùng Vương

 

 

16. Nguyễn Xuân Thành

 

 

- Phó GĐ TTHNDN & GTVL TN Phú Thọ

 

 

17. Phạm Thị Bích Long

 

 

- Phó ban TNNTCN & ĐT TĐ

 

 

18. Hà Thị Hiền Hoa

 

 

- Phó trưởng Ban Tuyên giáo TĐ

 

 

19. Bùi Ngọc Tin

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Tân Sơn

 

 

20. Nguyễn Thu Hiền

 

 

- Bí thư Thành đoàn Việt Trì

 

 

21. Nguyễn Anh Hoàng

 

 

- Bí thư Thị đoàn Phú Thọ

 

 

22. Ngô Anh Vũ

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa

 

 

23. Trần Tuấn Anh

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng

 

 

24. Lê Thanh Thiêm

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba

 

 

25. Đặng Đức Hải

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Tam Nông

 

 

26. Đinh Hải Nam

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Yên Lập

 

 

27. Nguyễn Quang Hưng

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Phù Ninh

 

 

28. Nguyễn Văn Chung

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn

 

 

29. Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao

 

 

30. Nguyễn Thành Long

 

 

- Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy

 

 

31. Hoàng Việt Phú

 

 

- Trợ lý Thanh niên BCHQS tỉnh

 

 

32. Nguyễn Văn Định

 

 

- Bí thư Đoàn công ty Supe PP & HC LT

 

 

33. Cao Thị Phương Thúy

 

 

- Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh

 

 

34. Lê Đức Thưởng

 

 

- BT Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

 

 

35. Kấn Việt Hà

 

 

- Bí thư Đoàn trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

 

 

36. Hà Thanh Hòa

 

 

- Bí thư Đoàn trường CĐ Dược Phú Thọ

 

 

37. Nguyễn Tài Luyện

 

 

- BT Đoàn Trường ĐH Hùng Vương

 

 

38. Hoàng Hữu Phúc

 

 

- Bí thư Đoàn xã Yên Tập, Cẩm Khê

 

 

39. Lê Thu Hà

 

 

- Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương

 

 

40. Bùi Mạnh Cường

 

 

- Bí thư Đoàn BV đa khoa tỉnh

 

 

41. Trần Việt Hưng

 

 

- BT Đoàn Sở NN & PTNT tỉnh Phú Thọ

 

 

42. Khương T. Bích Phương

 

 

- TPT Đội Trường THCS Vân Phú

 

 

43. Nguyễn Kiều Liên Phương

 

 

- Bí thư chi đoàn Đài PT& TH tỉnh Phú Thọ

 

 

 

 

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 

 

ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

 

 

 

 

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn (01 đồng chí Bí thư và 03 đồng chí Phó Bí thư); Văn phòng, 06 ban chuyên môn (Tổ chức; Kiểm tra; Đoàn kết tập hợp thanh niên; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị) và 03 đơn vị trực thuộc (Nhà thiếu nhi tỉnh; Trung tâm Hoạt động TTN Hùng Vương; Trung tâm Hướng nghiệp, DN và GTVL thanh niên)

 

 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 

 

- Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

 

- Đ/c Bùi Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

 

 

 

- Đ/c Nguyễn Hải Quân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

 

- Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên -  Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

 

 

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 

 

1. Văn phòng (Điện thoại: 0210.3846537):

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Chánh Văn phòng

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Tiến Thăng - Phó Chánh văn phòng

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Anh Quốc - Phó Chánh văn phòng

 

 

 

2. Ban tổ chức (Điện thoại: 0210.3856498):

 

 

 

* Đ/c Phạm Tiến Đạt - Trưởng ban

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Cẩm Tú - Phó Trưởng ban

 

 

 

3. Ban Kiểm tra (Điện thoại: 02103.992788):

 

 

 

4. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Điện thoại: 02103.851013):

 

 

 

* Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng ban

 

 

 

5. Ban Tuyên giáo (Điện thoại: 02103.856497)

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Thị Hiền Hoa - Phó Trưởng ban

 

 

 

* Đ/c Đinh Xuân Quy - Phó Trưởng ban

 

 

 

6. Ban TTN Trường học (Điện thoại: 02103.856796):

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng ban

 

 

 

* Đ/c Phan Chí Cương - Phó Trưởng ban

 

 

 

7. Ban TN NTCN và ĐT (02103.856500):

 

 

 

* Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng ban

 

 

 

* Đ/c Phạm Thị Bích Long - Phó Trưởng ban

 

 

 

* Đ/c Trần Huyền - Phó Trưởng ban

 

 

 

8. Nhà thiếu nhi:

 

 

* Đ/c Đặng Ngọc Thọ - Gám đốc

 

 

 

* Đ/c Trần Thu Hằng - Phó Giám đốc

 

 

 

9. Trung tâm HĐ TTN Hùng Vương:

 

 

* Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Đặng Thủy Chung - Phó Giám đốc

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Đình Tuyên - Phó Giám đốc

 

 

 

10. Trung tâm HNDN và GTVL Thanh niên:

 

 

* Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc

 

 

 

* Đ/c Nguyễn Xuân Thành – Phó Giám đốc

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác

Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ

Giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CÁC CUỘC THI

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

VIDEO CLIP
MUSIC
QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Cập nhật lúc: :22h - 20/12/2014
TRUY CẬP
Số người đang online:
6
Số lượt truy cập:
222880

   

    Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ - Cơ quan chủ quản: Tỉnh đoàn Phú Thọ

     Số giấy phép: 16/GP-TTĐT, cấp ngày: 04/11/2014 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ

     Chịu trách nhiệm: Bà Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ qua:

     Email: tinhdoanpt@gmail.com | Số điện thoại: 0210.3846537

     Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.