2015: TUỔI TRẺ ĐẤT TỔ TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG
SMS SPY APP ANDROID TEXT MESSAGE MONITORING TRACK SMS
Giới thiệu về Tỉnh đoàn Phú Thọ
 

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XIV,

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 13 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 22 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 9 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Dược Phú Thọ, Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Phú Thọ). 

 

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn

 

2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phạm Tiến Đạt  - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

4. Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

5. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

6. Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn.

 

7. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

 

8. Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

9. Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Phú Thọ.

 

10. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

 

11. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

12. Đ/c Nguyễn Cẩm Tú - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

 

2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

  

4. Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

5. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

6. Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn.

 

7. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

 

8. Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.

 

9. Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên tỉnh Phú Thọ.

 

10. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn Việt Trì.

 

11. Đ/c Nguyễn Viết Thắng - Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

 

12. Đ/c Nguyễn Cẩm Tú - Phó Ban Tổ chức Tỉnh đoàn.

 

13. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương.

 

14. Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Phó Giám đốc Trung tâm HNDN và GTVL thanh niên Phú Thọ

 

15. Đ/c Phạm Thị Bích Long - Phó BanThanh niên nông thôn, công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

 

16. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

17. Đ/c Bùi Đức Giang - Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn 

 

18. Đ/c Bùi Ngọc Tin - Bí thư Huyện đoàn Tân Sơn.

 

19. Đ/c Nguyễn Anh Hoàng - Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.

 

20. Đ/c Lâm Phương Thuận - Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.

 

21. Đ/c Lê Thị Bích Đào - Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba.

 

22. Đ/c Đinh Hải Nam - Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.

 

23. Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Huyện đoàn Phù Ninh.

 

24. Đ/c Nguyễn Văn Chung - Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.

 

25. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh - Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao.

 

26. Đ/c Nguyễn Thành Long - Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.

 

27. Đ/c Hoàng Việt Phú - Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh.

 

28. Đ/c Nguyễn Văn Định - Bí thư Đoàn Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

 

29. Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.

 

30. Đ/c Lê Đức Thưởng - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.

 

31. Đ/c Hà Thanh Hòa - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.

 

32. Đ/c Ngô Thế Long - Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương

 

33. Đ/c Hoàng Hữu Phúc - Bí thư Đoàn xã Yên Tập, Cẩm Khê.

 

34. Đ/c Lê Thu Hà - Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương.

 

35. Đ/c Bùi Mạnh Cường - Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

36. Đ/c Khương Thị Bích Phương - Tổng phụ trách Đội trường THCS Vân Phú.

 

37. Đ/c Đỗ Thị Kim Quý - Bí thư Huyện đoàn Cẩm Khê.

 

38. Đ/c Trần Xuân Bình - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông.

 

39. Đ/c Phí Đình Minh - Bí thư Đoàn Sở Nông Nghiệp. 

 

40. Đ/c Nguyễn Đức Nhất - Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.

 

41. Đ/c Quản Minh Thọ - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

 

42. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đoàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ.

 

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

 

 

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 05 ban chuyên môn (Tổ chức - Kiểm tra; Đoàn kết tập hợp thanh niên; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị) và 03 đơn vị trực thuộc (Nhà thiếu nhi tỉnh; Trung tâm Hoạt động TTN Hùng Vương; Trung tâm Hướng nghiệp, DN và GTVL thanh niên)

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 

1. Đ/c Phạm Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

 

2. Đ/c Bùi Quang Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

 

3. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 

1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210. 3846537):

 

  - Đ/c Nguyễn Thị Hoài Lan - Chánh Văn phòng.

  - Đ/c Đinh Tiến Thăng - Phó Chánh Văn phòng.

  - Đ/c Nguyễn Anh Quốc - Phó Chánh Văn phòng.

 

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856498):

 

  - Đ/c Phạm Tiến Đạt - Trưởng Ban.

  - Đ/c Nguyễn Cẩm Tú - Phó Trưởng Ban.

 

3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3851013):

 

  - Đ/c Phạm Xuân Hải - Trưởng Ban.

  - Đ/c Nguyễn Thu Quỳnh - Phó Trưởng Ban.

 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856497):

 

  - Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban.

  - Đ/c Hà Thị Hiền Hoa - Phó Trưởng Ban.

  - Đ/c Đinh Xuân Quy - Phó Trưởng Ban. 

 

5. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856796):

 

  - Đ/c Nguyễn Trương Phương Hà - Trưởng Ban.

  - Đ/c Phan Chí Cương - Phó Trưởng Ban.

  - Đ/c Cao Thị Phương Thúy - Phó Trưởng Ban.

 

6. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856500):

 

  - Đ/c Đỗ Thành Nam - Trưởng Ban.

  - Đ/c Phạm Thị Bích Long - Phó Trưởng Ban.

  - Đ/c Trần Huyền - Phó Trưởng Ban.

 

7. Nhà thiếu nhi:

 

  - Đ/c Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc.

  - Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc.

 

8. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

 

  - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Đặng Thủy Chung - Phó Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Đình Tuyên - Phó Giám đốc.

9. Trung Tâm HNDN và GTVL Thanh niên:

 

  - Đ/c Trần Quang Phương - Giám đốc.

  - Đ/c Nguyễn Xuân Thành - Phó Giám đốc


Các tin khác

Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ

Giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CÁC CUỘC THI

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

VIDEO CLIP
drug coupon list thenextdoorgeek.com drug coupon card
pharmacy transfer coupons promo code walgreens rite aid coupons 2015
&skin=Media/modieus.swf&autostart=false&screencolor=2A2A2A&&frontcolor=cccccc&&lightcolor=cccccc&&controlbar=over&&repeat=always&&Time=false&" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" name="mpl" id="WindownMP" style="undefined" src="Media/player.swf" type="application/x-shockwave-flash">
Danh sách Video
Hành Khúc TNCS Hồ Chí Minh
Việt Nam ơi
Khúc hát đồng lòng
walgreens pharmacy coupons 2015 link prescription discount coupons
abortion clinics austin tx emergency contraceptive pill dilatation & curettage
sms spy app android text message monitoring track sms
Khi Tổ quốc cần
walgreens pharmacy coupons 2015 link prescription discount coupons
Trailer Năm thanh niên tình nguyện 2014
walgreens pharmacy coupons 2015 link prescription discount coupons
abortion clinics austin tx 9925.org dilatation & curettage
Phim tài liệu về Lý Tự Trọng
Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1964 - 15/10/2014)
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
abortion clinics austin tx link dilatation & curettage
MUSIC
QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT
Đà Nẵng 25°C
Hải Phòng 22°C
Nha Trang 26°C
Pleiku 26°C
Sơn La 23°C
T.P Hồ Chí Minh 27°C
Hà Nội 24°C
Việt Trì 25°C
Vinh 23°C
Cập nhật lúc: :19h - 14/02/2016
TRUY CẬP
Số người đang online:
15
Số lượt truy cập:
1278288

   

    Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ - Cơ quan chủ quản: Tỉnh đoàn Phú Thọ

     Số giấy phép: 16/GP-TTĐT, cấp ngày: 04/11/2014 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ

     Chịu trách nhiệm: Bà Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh đoàn Phú Thọ qua:

     Email: tinhdoanpt@gmail.com | Số điện thoại: 0210.3846537

     Địa chỉ: Đường Mai An Tiêm, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.