CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XV,

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 12 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 21 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 8 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Y – Dược Phú Thọ).

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 4. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa– Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn
 5. Đ/c Cao Thị Phương Thúy– Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
 6. Đ/c Nguyễn Thu Hằng – Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị
 7. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng– Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 8. Đ/c Nguyễn Viết Thắng– Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên– Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư Tỉnh đoàn
 4. Đ/c Hà Thị Hiền Hoa– Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 5. Đ/c Cao Thị Phương Thúy – Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn.
 6. Đ/c Nguyễn Thu Hằng– Trưởng Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.
 7. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng – Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 8. Đ/c Nguyễn Viết Thắng – Bí thư Đoàn Công an tỉnh.
 9. Đ/c Cao Xuân Huy – Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao
 10. Đ/c Hà Thị Thu Hằng – Phó ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn.
 11. Đ/c Vũ Minh Hải – Phó văn phòng Tỉnh đoàn.
 12. Đ/c Đoàn Phương– Phó Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.
 13. Đ/c Đỗ Thị Thanh Hương– Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.
 14. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Phó Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn.
 15. Đ/c Bùi Minh Tuấn – Trợ lý Thanh niên BCHQS tỉnh.
 16. Đ/c Đỗ Thị Kim Quý– Bí thư Huyện đoàn Cẩm Khê.
 17. Đ/c Trần Phúc Nghĩa– Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
 18. Đ/c Cao Thị Phương Thúy– Bí thư Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.
 19. Đ/c Lâm Phương Thuận– Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.
 20. Đ/c Đặng Văn Bình– Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.
 21. Đ/c Nguyễn Đức Nhất– Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.
 22. Đ/c Nguyễn Quang Hưng– Bí thư Huyện đoàn Phù Ninh.
 23. Đ/c Nguyễn Văn Định– Bí thư Đoàn Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.
 24. Đ/c Nguyễn Thị Kim Duyên– Bí thư Huyện đoàn Tam Nông.
 25. Đ/c Đinh Thị Thu Hiền– Bí thư Huyện đoàn Tân Sơn.
 26. Đ/c Lê Thị Bích Đào– Bí thư Huyện đoàn Thanh Ba.
 27. Đ/c Đinh Xuân Thắng– Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.
 28. Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang– Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.
 29. Đ/c Đặng Tiến Dũng– Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.
 30. Đ/c Nguyễn Thành Long– Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.
 31. Đ/c Trần Văn Chiến – Bí thư Đoàn trường THPT Trung Nghĩa.
 32. Đ/c Phan Thị Mùi – Giáo viên trường Tiểu học Thọ Sơn.
 33. Đ/c Hà Đăng Quyền – Bí thư Đoàn Công ty CP Gạch men TASA.
 34. Đ/c Tạ Hồng Ngọc – Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế.
 35. Đ/c Thiều Nhật Tân – Bí thư Đoàn cơ sở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
 36. Đ/c Lương Thị Thủy – Bí thư Đoàn xã Hùng Quan – Đoan Hùng.

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 05 ban chuyên môn (Tổ chức – Kiểm tra; Đoàn kết tập hợp thanh niên; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị) và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thanh Thiếu nhi Hùng Vương)

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư Tỉnh đoàn.

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210. 3846537):

– Đ/c Hà Thị Hiền Hoa –  UVBTV – Chánh Văn phòng.

– Đ/c Vũ Minh Hải – UVBCH – Phó Chánh Văn phòng.

 1. Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856498):

– Đ/c Hà Thị Thu Hằng  – UVBCH – Phó Trưởng Ban.

– Đ/c Phan Minh Huệ – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn(Điện thoại: 0210.3851013):

– Đ/c Cao Thị Phương Thúy – UVBTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Đinh Xuân Quy – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn(Điện thoại: 0210.3856497):

– Đ/c Nguyễn Tuấn Linh – Phó Trưởng Ban

– Đ/c Đỗ Thị Thanh Hương – UVBCH – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856796):

– Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – UVBCH – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn(Điện thoại: 0210.3856500):

– Đ/c Nguyễn Thu Hằng – UVBTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Đoàn Phương – UVBCH – Phó Trưởng Ban.

 1. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

– Đ/c Đặng Ngọc Thọ – Phó Giám đốc.

– Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc