CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XV,

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 12 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 21 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 8 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Y – Dược Phú Thọ).

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư Tỉnh đoàn – Giám đốc Trung tâm TTN Hùng Vương.
 4. Đ/c Vũ Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 5. Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.
 6. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.
 7. Đ/c Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra.
 8. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng– Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 9. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
 10. Đ/c Trần Thành Vinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương.

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm Tỉnh Ủy viên – UV BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 4. Đ/c Vũ Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 5. Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.
 6. Đ/c Hà Thị Thu Hằng – Trưởng Ban tổ chức – kiểm tra.
 7. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học.
 8. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng – Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 9. Đ/c Trần Thành Vinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương
 10. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Bí thư Đoàn Công an tỉnh.
 11. Đ/c Cao Xuân Huy – Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao.
 12. Đ/c Bùi Minh Tuấn – Trợ lý Thanh niên BCHQS tỉnh.
 13. Đ/c Tạ Công Điệp – Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
 14. Đ/c Cao Thị Phương Thúy – Bí thư Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.
 15. Đ/c Lâm Phương Thuận – Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.
 16. Đ/c Đặng Văn Bình – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.
 17. Đ/c Trương Nguyễn Quân – Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.
 18. Đ/c Nguyễn Văn Định – Bí thư Đoàn Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.
 19. Đ/c Đinh Xuân Thắng – Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.
 20. Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang – Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.
 21. Đ/c Đinh Mạnh Hùng – Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.
 22. Đ/c Nguyễn Anh Tú – Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.
 23. Đ/c Trần Văn Chiến – Bí thư Đoàn trường THPT Trung Nghĩa.
 24. Đ/c Phan Thị Mùi – Giáo viên trường Tiểu học Tân Dân.
 25. Đ/c Hà Đăng Quyền – Bí thư Đoàn Công ty CP Gạch men TASA.
 26. Đ/c Tạ Hồng Ngọc – Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế.
 27. Đ/c Thiều Nhật Tân – Bí thư Đoàn cơ sở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
 28. Đ/c Lương Thị Thủy – Bí thư Đoàn xã Hùng Quan – Đoan Hùng.
 29. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y Dược.

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 04 ban chuyên môn (Tổ chức – Kiểm tra; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Phong trào) và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thanh Thiếu nhi Hùng Vương)

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn – Bí thư Tỉnh đoàn.
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư Tỉnh đoàn – Giám đốc Trung tâm TTN Hùng Vương.

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210. 3846537):

– Đ/c Vũ Minh Hải – UV BTV – Chánh Văn phòng.

 1. Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856498):

– Đ/c Hà Thị Thu Hằng  – UV BTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Phan Minh Huệ – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856497):

– Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Phó Trưởng Ban

– Đ/c Phan Thị Quyên – Phó Trưởng Ban

 1. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856796):

– Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – UV BTV – Trưởng Ban.

 1. Ban Phong trào (Điện thoại: 0210.3856500):

– Đ/c Đinh Xuân Quy – Phó Trưởng Ban.

 1. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

– Đ/c Đặng Ngọc Thọ – Phó Giám đốc.

– Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc