CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÓA XV,

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu BCH nhiệm kỳ với 43 đồng chí, BTV Tỉnh gồm 12 đồng chí và bầu 01 đồng chí Bí thư, 03 Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 21 đầu mối cấp huyện, trong đó có 13 đơn vị huyện, thị, thành; 8 đơn vị trực thuộc (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối DN tỉnh, Công ty CP Suppe – hóa chất và phốt phát Lâm Thao, Đoàn trường Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Cao đẳng Y – Dược Phú Thọ).

I. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn – GĐ Trung tâm TTN Hùng Vương.
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Vũ Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 4. Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Trưởng Ban Phong trào.
 5. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.
 6. Đ/c Hà Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra.
 7. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng– Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 8. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
 9. Đ/c Trần Thành Vinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương.

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn – GĐ Trung tâm TTN Hùng Vương.
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.
 3. Đ/c Vũ Minh Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.
 4. Đ/c Nguyễn Tùng Linh – Trưởng Ban Phong trào.
 5. Đ/c Hà Thị Thu Hằng – Trưởng Ban tổ chức – kiểm tra.
 6. Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học.
 7. Đ/c Vũ Thị Thu Hằng – Bí thư Thành đoàn Việt Trì.
 8. Đ/c Trần Thành Vinh – Bí thư Đoàn trường Đại học Hùng Vương
 9. Đ/c Nguyễn Văn Kỳ – Bí thư Đoàn Công an tỉnh.
 10. Đ/c Cao Xuân Huy – Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao.
 11. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn
 12. Đ/c Đỗ Thị Thu Hường – Bí thư huyện đoàn Cẩm Khê.
 13. Đ/c Đinh Tuyết Mai – Bí thư huyện đoàn Tân Sơn.
 14. Đ/c Đỗ Minh Tuân – Bí thư huyện đoàn Thanh Ba.
 15. Đ/c Phạm Hoàng Tuấn – Bí thư huyện đoàn Phù Ninh.
 16. Đ/c Cao Thị Phương Thúy – Bí thư Đoàn khối các Cơ quan tỉnh.
 17. Đ/c Lâm Phương Thuận – Bí thư Huyện đoàn Đoan Hùng.
 18. Đ/c Đặng Văn Bình – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.
 19. Đ/c Trương Nguyễn Quân – Bí thư Huyện đoàn Hạ Hòa.
 20. Đ/c Bùi Cao Cường – Bí thư Đoàn Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.
 21. Đ/c Đỗ Trường Quân – Bí thư Thị đoàn Phú Thọ.
 22. Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang – Bí thư Huyện đoàn Yên Lập.
 23. Đ/c Đinh Mạnh Hùng – Bí thư Huyện đoàn Thanh Sơn.
 24. Đ/c Nguyễn Anh Tú – Bí thư Huyện đoàn Thanh Thủy.
 25. Đ/c Trần Văn Chiến – Bí thư Đoàn trường THPT Trung Nghĩa.
 26. Đ/c Phan Thị Mùi – Giáo viên trường Tiểu học Tân Dân.
 27. Đ/c Hà Đăng Quyền – Bí thư Đoàn Công ty CP Gạch men TASA.
 28. Đ/c Tạ Hồng Ngọc – Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế.
 29. Đ/c Thiều Nhật Tân – Bí thư Đoàn cơ sở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
 30. Đ/c Lương Thị Thủy – Bí thư Đoàn xã Hùng Quan – Đoan Hùng.
 31. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y Dược.

 DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN,

 ĐƠN VỊ TỈNH ĐOÀN:

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ gồm: Thường trực Tỉnh đoàn; Văn phòng, 04 ban chuyên môn (Tổ chức – Kiểm tra; Tuyên giáo; Thanh thiếu nhi Trường học; Phong trào) và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thanh Thiếu nhi Hùng Vương)

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN:

 1. Đ/c Bùi Đức Giang – Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn – GĐ Trung tâm TTN Hùng Vương.
 2. Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó bí thư Tỉnh đoàn.

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 1. Văn phòng Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210. 3846537):

– Đ/c Vũ Minh Hải – UV BTV – Chánh Văn phòng

– Đ/c Hoàng Thị Hồng Hạnh – Phó Chánh Văn phòng

 1. Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856498):

– Đ/c Hà Thị Thu Hằng  – UV BTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Phan Minh Huệ – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856497):

– Đ/c Phan Thị Quyên – Phó Trưởng Ban

– Đ/c Đinh Xuân Quy – Phó Trưởng Ban.

 1. Ban Thanh thiếu nhi Trường Học Tỉnh đoàn (Điện thoại: 0210.3856796):

– Đ/c Nguyễn Thanh Huyền – UV BTV – Trưởng Ban.

– Đ/c Đoàn Thị Ngọc Mai – Phó Trưởng Ban

 1. Ban Phong trào (Điện thoại: 0210.3856500):

– Đ/c Nguyễn Tùng Linh – UV BTV – Trưởng Ban

– Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Trưởng Ban

 1. Trung tâm hoạt động TTN Hùng Vương:

– Đ/c Đặng Ngọc Thọ – Phó Giám đốc.

– Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc