Thanh Sơn: Chi đoàn khối cơ quan Đảng- Đoàn thể nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn Khối cơ quan Đảng – Đoàn thể đã phát động đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19 thông qua hình thức nhắn tin với cú pháp CV n gửi 1407. Theo thống kê ngay sau khi phát động, đã có hơn 20 tin nhắn được gửi đi để ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

          Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, rất cần có thêm nhiều nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, việc tổ chức vận động ĐVTN ủng hộ thông qua hình thức nhắn tin sẽ đóng góp phần nào trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, tránh tập chung đông người.

 

Phùng Huyền Trang – Huyện đoàn Thanh Sơn

SHARE