Hạ Hòa: xây dựng mô hình “trường học nói không với rác thải nhựa”

Nhằm góp phần hình thành trong ĐVTN, nhân dân và đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn ý thức tham gia bảo vệ môi trường, có thái độ và hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Ngày 21/3/2020, BTV Huyện đoàn tổ chức xây dựng mô hình “Trường học nói không với rác thải nhựa” tại trường Mầm Non xã Đan Thượng. Tại chương trình, BTV Huyện đoàn đã tổ chức tặng 08 thùng đựng rác tại trường Mầm non xã Đan Thượng, Đan Hà, Liên Phương, Hậu Bổng. Đồng thời tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Điểm vui chơi cho thiếu nhi”. Cũng trong ngày, BTV Huyện đoàn chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa…

(Mô hình “Trường học nói không với rác thải nhựa” tại trường Mầm non Đan Thượng)

            Mô hình “Trường học nói không với rác thải nhựa” là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhận được sự hưởng ứng của ĐVTN và nhân dân trên địa bàn huyện. Hy vọng mô hình sẽ góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân từ những việc nhỏ trong cộng đồng giúp lan tỏa ý thức cùng nhau giảm rác thải và rác thải nhựa ra môi trường./.

 

Trần Trọng –Huyện đoàn Hạ Hòa

SHARE