Đoàn khối Các cơ quan tỉnh: Tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”.

Thiết thực tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 và hưởng ứng các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Vừa qua, các cơ sở Đoàn trong Khối đã tổ chức thành công hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Đây là một trong các hoạt động trọng tâm được tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2020 trong toàn Khối.

(Hướng dẫn công dân làm hồ sơ công chứng)

“Ngày thứ 7 tình nguyện” là hoạt động thường xuyên của một số cơ sở đoàn trong Khối gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Với tiêu chí “nhanh, gọn, thuận lợi“, cán bộ, ĐVTN đã tham gia giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn hồ sơ công chứng và tư vấn trợ giúp pháp lý cho công dân; phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19, phổ biến cho người dân cách tự phòng chống dịch, đồng thời hướng dẫn người dân cung cấp thông tin sức khỏe một cách trung thực giúp công tác phòng chống dịch Covid-19 được chủ động; tham gia sắp xếp tài liệu, dữ liệu quan trọng của người có công, người thuộc diện hưởng chính sách của tỉnh…

(Phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19)

(Sắp xếp tài liệu, dữ liệu người có công)

Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hoạt động cũng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, bền vững của cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

 

Phương Thúy – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

SHARE