Các hoạt động Tình nguyện mùa đông 2019 – Xuân Tình nguyện 2020 tại Huyện Yên Lập

Thực hiện kế hoạch Tình nguyện mùa Đông 2019 – Xuân tình nguyện 2020, BTV Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn xã Mỹ Lương tiến hành xây dựng công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 1 km tại thôn Đại Phú và Đoàn xã Mỹ Lung xây dựng công trình Thanh niên phòng chống rác thải nhựa tại Trường Tiểu học Mỹ Lung.

Bàn giao công trình thắp sáng đường quê tại Thôn Đại Phú- Mỹ Lương

Công trình Thanh niên “ Mô hình xử lý rác thải nhựa” tại trường TH Mỹ Lung

                Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng giúp việc sinh hoạt, đi lại của người dân được thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự góp phần vào việc xây dựng nông thôn ngày một đổi mới, sáng – xanh – sạch – đẹp.

Quang Huy- Huyện đoàn Yên Lập

SHARE