Hạ Hòa: tổ chức thành công đại hội các chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2022

          Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của BTV Huyện đoàn Hạ Hòa về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tính đến ngày 28/11/2019, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022 tại 09 đơn vị và 100% các chi đoàn trực thuộc tổ chức bầu trực tiếp bí thư chi đoàn tại đại hội.

Đại hội đã thực hiện các nội dung theo chương trình đại hội đảm bảo quy định, đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhiệm kỳ 2019 – 2022 của Tỉnh đoàn Phú Thọ; bầu BCH, các chức vụ bí thư, phó bí thư đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi theo quy định và đúng với dự kiến nhân sự do BCH nhiệm kỳ 2017 – 2019 chuẩn bị, được đảng ủy ra nghị quyết giới thiệu và được sự nhất trí của BTV Huyện đoàn.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện những thay đổi về nhiệm kỳ Đại hội theo quy định Điều lệ Đoàn. Qua đó, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng thời, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cùng các chi đoàn trực thuộc tiến hành rút kinh nghiệm và yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành các thủ tục đề nghị Đoàn cấp trên công nhận ban chấp hành và các chức danh được đại hội bầu. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội và sớm đưa các chủ trương đã được đại hội quyết nghị vào thực tiễn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Ảnh: Đại hội Chi đoàn cơ quan UBND huyện Hạ Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ảnh: Đại hội Chi đoàn công an huyện huyện Hạ Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

 Ảnh: Đại hội Chi đoàn cơ quan Dân Đảng nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

Ảnh: Đại hội Chi đoàn Ngân hàng NN & PTNT huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

Hải Yến – Huyện đoàn Hạ Hòa

SHARE