Đoàn khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ phát động tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ III

Vừa qua, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc mang tên “Tự hào Việt Nam” lần thứ 3, năm học 2019 – 2020 dành cho các đoàn viên học sinh đang theo học tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì.

Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” là hoạt động thiết thực mà Trung ương Đoàn tổ chức cho đoàn viên, học sinh khối THPT, TTGDNN GDTX hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có hơn 200 thí sinh thuộc diện đối tượng tham gia Cuộc thi này.

Thông qua Cuộc thi nhằm cụ thể hoá Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua cuộc thi, tạo được phong trào học tập và tìm hiểu lịch sử Việt Nam trong đoàn viên, học sinh THPT, TTGDTX./.

Một số hình ảnh ĐVTN tham gia cuộc thi:

 

Cao Phương Thúy – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

SHARE