Phù Ninh: Hội nghị Tổ chức Ngày Pháp Luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2019

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ; nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019; ngày 23/10/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phù Ninh tổ chức “Ngày Pháp Luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2019” tại hội trường Trung tâm BDCT huyện Phù Ninh.

Tham gia tại Hội nghị, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đã được học tập, quán triệt các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Được các đồng chí trong BTV Huyện đoàn trao đổi, tuyên truyền về các chuyên đề phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nội dung Luật trẻ em năm 2016.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đoàn viên, Thanh thiếu niên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hàng năm). Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTTN và nhân dân trong việc tìm hiểu, học tập hiến pháp và pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Đoàn viên thanh niên coi tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.

Toàn cảnh hội nghị:

SHARE