Huyện Đoàn Tân Sơn: Tuyên tuyền PBGDPL và ký cam kết an toàn giao thông hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn. Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2019 Đoàn trường THPT Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn tổ chức ngoại khoá “Tuyên truyền Phổ biến Pháp luật và ký cam kết an toàn giao thông”.

Với các hoạt động như tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm, biểu diễn văn nghệ với các nội dung bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em…Hoạt động đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của Đoàn viên thanh niên, học sinh nhà trường.

Thông qua hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho học sinh và đoàn viên thanh niên trong nhà trường; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường và học sinh; làm sâu sắc thêm hiểu biết về nội dung Ngày Pháp luật để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn trường; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản pháp luật nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Thu Hường – Huyện Đoàn Tân Sơn

SHARE