Huyện đoàn Yên Lập tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt năm 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện. Trong tuần lễ Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Lập đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Đội trong toàn huyện tổ chức các hoạt động về “Tăng cường công tác đảm bảo trât tự an toàn giao thông và tổ chức “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2019 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

          Trong nội dung các chương trình đã tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; Tuyên truyền về Luật Thanh niên sửa đổi, Luật trẻ em, Luật phòng chống ma túy, Luật ATGT… Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự .

          Bên cạnh đó, một số đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động và thành lập các mô hình thanh niên tham gia tuyên truyền pháp luật như: Đội TNXK giữ gìn an ninh trật tự, Đội TNXK tham gia giữ gìn, bảo đảm trật tự ATGT, Cổng trường ATGT”… Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được BTV Huyện đoàn thực hiện thường xuyên hàng năm, thông qua các hoạt động, chương trình, giúp các em học sinh, ĐVTN trong toàn huyện được tìm hiểu những thông tin về hệ thống pháp Luật Việt Nam, từ đó giúp các em nắm chắc hơn nữa kiến thức về Luật, nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ để góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng của bản thân.

Một số hình ảnh:

 

Quang Huy- Huyện đoàn Yên Lập

SHARE