Tuổi trẻ Hạ Hòa hưởng ứng ngày pháp luật năm 2019

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, đảm bảo Ngày pháp luật thực sự hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị – pháp lý, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Các cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã sôi nổi tổ chức các hoạt động “Ngày hội Thanh niên với Pháp luật” thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Đoàn trường THPT Hạ Hòa tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp Luật học đường”; Liên đội trường TH Lang Sơn, THCS Đan Hà, THCS Phụ Khánh, THCS Minh Hạc, THCS Yên Kỳ, TH Phụ Khánh… tổ chức ngoại khóa tuyên truyền về ATGT; phòng, chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và sức khoẻ sinh sản … tới  toàn thể học sinh trong nhà trường.

Đặc biệt sáng ngày 11/11/ 2019, Đoàn trường THPT Vĩnh Chân tổ chức điểm cấp huyện diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường”. Tại diễn đàn các em học sinh đã được phổ biến, tuyên truyền các chính sách pháp luật quy định hành vi liên quan đến bạo hành, bạo lực học đường thông qua các tiểu phẩm tuyên truyền.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của tuổi trẻ Đất mẹ Âu Cơ nhằm giúp cho đông đảo ĐVTN được trang bị thêm những kiến thức cần thiết về pháp luật, qua đó giúp thanh niên làm chủ quyền công dân của mình. Ngày pháp luật đã góp phần làm thay đổi nhận thức của các bạn ĐVTN về ý thức chấp hành pháp luật trong cuộc sống. Từ những sự thay đổi của các bạn ĐVTN sẽ góp phần vào quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

Đoàn trường THPT Vĩnh Chân tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường

Trường THPT Hạ Hòa tham gia cuộc thi “Pháp luật học đường

Liên đội trường THCS Đan Hà tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật

Liên đội trường THCS Minh Hạc tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật

Liên đội trường THCS Yên Kỳ tổ chức ngày hội tuyên truyền giáo dục pháp luật

Liên đội trường THCS Phụ Khánh tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật

 

Nguyễn Quân – Huyện đoàn Hạ Hòa

SHARE