Phú Thọ: Phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương làm việc với Cục việc làm Bộ lao động Thương binh và xã hội

Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ, Đảng ủy, Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương về việc gắn kết cơ sở đào tạo với các cơ quan, doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

          Ngày 23/10/2019, BTV Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hùng Vương đã có buổi làm việc với Cục việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung giới thiệu việc làm cho sinh viên tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh buổi làm việc

            Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ, lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương đã thống nhất trao đổi về nội dung giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Chú trọng giới thiệu việc làm phù hợp với các khoa, ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn mong muốn chương trình làm việc giữa Cục Việc làm – Bộ lao động thương binh và xã hội tỉnh sẽ được nhân rộng đến các trường Đại học, Cao đẳng trên đại bàn tỉnh nhằm giới thiệu cho sinh viên trên quê hương Đất Tổ được tiếp cận tìm hiểu về các công ty, doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Với mong muốn có được sự phối hợp, hỗ trợ của Cục việc làm trong công tác kết nối, cung cấp thông tin và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, góp phần giúp các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các cam kết của các trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

          Tại buổi làm việc, Đại diện Cục Việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự chủ động phối hợp của BTV Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hùng Vương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người học. Trường Đại học Hùng Vương cũng là trường Đại học đầu tiên chủ động đề xuất với Cục Việc làm – Bộ lao động Thương binh và Xã hội trong công tác tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

          Chương trình làm việc giữa Tỉnh đoàn Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương và Cục Việc làm – Bộ lao động Thương binh và Xã hội thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nối, kí kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mang đến nhiều cơ hội và sự lựa chọn việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Ban TTN Trường học

SHARE