Hạ Hòa: Bàn giao công trình Hàng cây thanh niên và Thắp sáng đường quê

Ngày 22/10, Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức bàn giao 02 công trình Thanh niên cấp tỉnh gồm công trình Thắp sáng đường quê tại khu 7 xã Chuế Lưu dài 3,4km, trong đó Tỉnh đoàn Phú Thọ hỗ trợ kinh phí xây dựng 1,5km, còn lại do khu dân cư đóng góp và vận động ủng hộ.

Bản giao công trình cấp tỉnh Thắp sáng đường quê tại xã Chuế Lưu

Bàn giao công trình Hàng cây thanh niên tại khu 10 xã Xuân Áng

Công trình Hàng cây thanh niên tại khu 10 xã Xuân Áng, trồng cây phi lao với chiều dài 1.2km.

* Ngày 23/10, BTV Huyện đoàn Hạ Hòa trao kinh phí hỗ trợ và phối hợp với Đoàn xã Đại Phạm tổ chức triển khai xây dựng 2.5km công trình Thắp sáng đường quê tại khu 13 xã Đại Phạm.

Thông qua các công trình phần việc thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Phú Thọ nói chung, Hạ Hòa nói riêng tham gia xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương Hạ Hòa ngày càng phát triển giàu đẹp.

 

Viết Lương – Huyện đoàn Hạ Hòa

SHARE