Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP SUPE PP&HC Lâm Thao: Tổ chức tuyên truyền tác hại rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, thiết thực tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, các văn bản liên quan đến Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của rượu bia đến đông đảo ĐVTN, giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa đối với rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích từ đó xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP SUPE PP&HC Lâm Thao tổ chức buổi tọa đàm cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên công ty.

(Đ/c Nguyễn Văn Định – Bí thư đoàn TN công ty khai mạc Tọa đàm)

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Định- Bí thư Đoàn TNCS Công ty CP SUPE PP&HC Lâm Thao đã cung cấp nhiều thông tin về Luật tác hại thuốc lá, rượu bia. Ảnh hưởng của các chất kích thích đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng; ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và sự phát triển chung của xã hội.

Qua đây cung cấp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích và tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội.

                                                Nguyễn Định – Đoàn TNCS Công ty SUPE

SHARE