Hiệu quả từ mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên huyện Đoan Hùng

Xuất phát từ thực tiễn khách quan trong thời gian qua, hoạt động phát triển kinh tế nhỏ lẻ, theo tập quán hộ gia đình của người dân nói chung và đoàn viên thanh niên nông thôn nói riêng đã đẫn đến tình trạng khó tiếp cận được khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thiếu tương trợ nhau trong sản xuất, sản phẩm bán ra bị thương lái ép giá. Là người trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng nông dân lại là người thụ hưởng nguồn lợi ít nhất từ sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện còn bị giới hạn bởi các nguồn lực, công cụ hỗ trợ.

Nắm bắt từ thực tế địa phương có thế mạnh phát triển cây có múi, đặc biệt là cây bưởi đặc sản gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, hoạt động hỗ trợ, thành lập tổ hợp tác phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên trên đia bàn huyện là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Ban Thường vụ Huyện đoàn đề ra nhằm khắc phục những khó khăn đặt ra.

Trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, với mục đích hợp tác, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh Bưởi được thành lập tháng 9 năm 2017. với số lượng 5 thành viên là đoàn viên thanh niên của Đoàn xã Nghinh Xuyên. Từ khi thành lập đến nay tổ hợp tác đã trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm làm ăn và tiếp nhận kiến thức khoa học kỹ thuật mới để phục vụ cho nhu cầu của tổ viên.

Mô hình kinh tế trong thanh niên tại xã Nghinh Xuyên

Hiện nay, tổ hợp tác đang triển khai trồng, kinh doanh 270 cây bưởi, trong đó có 40 cây bưởi Sửu, 30 cây bưởi Bằng Luân và 200 cây bưởi Diễn ghép trên gốc Bằng Luân. Hiện nay, mô hình đã cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/ năm, góp phần giải quyết việc làm cho 4 lao động tại chỗ, thu nhậ bình quân 3 triệu đồng/ người/ năm. Từ kết quả trên, năm 2018, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã hộ trợ cho tổ hợp tác được tiếp cận và vay 95 triệu đồng từ nguồn vốn vay 120 (Giải quyết việc làm) nhằm giúp cho các thành viên đầu tư cải tạo và nhân rộng mô hình, thu hút thêm thành viên tham gia. Từ khi thành lập đến nay, đây là mô hình được các bạn ĐVTN trong toàn xã Nghinh Xuyên đến tham quan, học tập trong phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh.

Mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên tại xã Nghinh Xuyên

Từ kết quả bước đầu cho thấy xây dựng các tổ hợp tác phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên là một giải pháp hiệu quả, có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế nói chung và trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn nói riêng. Thông qua mô hình tổ hợp tác, đoàn viên thanh niên có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết đồng thời tận dụng, tranh thủ triệt để các công cụ, nguồn lực hỗ trợ từ phía các ngành chức năng. Quan trọng hơn là khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của tổ hợp tác thì công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn trở nên thuận lợi hơn, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dễ đi vào nhận thức của đoàn viên.

Mỹ Linh – Ban CNN

SHARE