Thanh Sơn: tổ chức lớp tập huấn BDCT và nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn huyện Thanh Sơn; Ngày 10/10/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019.

          Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 5 ngày từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2019 với hơn 90 học viên tham gia, thành phần chính là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Trong thời gian 5 ngày tập huấn, các học viên được các giảng viên Trung tâm BDCT huyện và Lãnh đạo Huyện đoàn bồi dưỡng và quán triệt các chuyên đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, các học viên được quán triệt, học tập 06 bài học lý luận chính trị và tham gia Toạ đàm “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”.

          Chương trình tập huấn bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên cơ sở, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

 Nguyễn Thúy – Huyện đoàn Thanh Sơn

Một số hình ảnh tại hội nghị

SHARE