Tân Sơn: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Thu Cúc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thiết thực chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018. Ngày 30/10/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tân Sơn phối hợp với Huyện Đoàn Tân Sơn và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại khu Mỹ Á xã Thu Cúc.

Tại hội nghị các đại biểu là lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, công chức Tư pháp –Hộ tịch xã, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ các khu dân cư, Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng các đoàn thể khu Mỹ Á và hơn 100 hộ dân trong khu đã được Báo cáo viên của Trung tâm TGPL tỉnh Phú Thọ và huyện Tân Sơn truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật TGPL năm 2017; những Bộ luật và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Bản Mỹ Á xã Thu Cúc là bản có 100% người dân tộc Mông sinh sống. Bản cách xa trung tâm xã, huyện nên điều kiện tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, thông qua hội nghị đã giúp người dân nâng cao hiểu biết, kiến thức về pháp luật đặc biệt trong hoạt động trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và thụ hưởng kịp thời chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí. Đồng thời, giúp người dân nắm chắc quy định và chấp hành tốt Luật hôn nhân gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần giữ đoàn kết khu xóm, bản làng và an ninh trật tự ở cơ sở.

Thu Hường – Chuyên viên Huyện đoàn Tân Sơn

SHARE